הודעת הממשלה על המצב המדיני – הישיבה הארבע–עשרה של הכנסת העשירית יום שני, ה` בחשוון התשמ"ב 2 בנובמבר 1981

אפשר לחסל בשלבים גם מדינה מוכרת, וזהו התוכן האמיתי של שמונת הסעיפים, לרבות הסעיף של הקמת מדינה פלשתינית, שתהיה ללא דיחוי בסיס סובייטי. איך הם החליטו שם, בוועידת דמשק? – חיזוק הברית האסטרטגית עם המדינות הסוציאליסטיות ובראשן ברית–המועצות. כל בר–בי–רב בימינו מבין את המשמעות האמיתית של מלים אלה, בפשטות: עבדות למוסקבה. … על תוכנית ההכחדה הסעודית, … Continued

הישיבה השלוש מאות ושבעים ושמונה של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ו בחשוון התשמ"א 5 בנובמבר 1980 – האופוזיציה הירדנית נכח הסכמי ירדן-עיראק

בגין טוען שמאחר ומלך ירדן לא מוכן לשבת למו"מ עם ישראל בלא התחייבות מקודמת שישראל תוותר על יהודה ושומרון, אין 'אופציה ירדנית' שכן ויתור כזה יחייב הקמת מדינה פלשתינית, שרוב הבית מתנגד לה. בגין מציין שירדן פועלת עם עיראק, ומאפשרת לה להעביר נשק בשטחה לצורך תקיפות באיראן. ולכן אין 'אופציה ירדנית' כל עוד לירדן יש גב עיראקי.

הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

אדוני היושב-ראש, עם חתימת חוזה השלום בינינו לבין מצרים חל שינוי יסודי במצב הבין-לאומי של מדינתנו. חתמנו על חוזה שלום — לא על הפסקת-אש, לא על הסכם-ביניים, לא על שביתת-נשק אלא על חוזה שלום עם הגדולה והחזקה בשכנותינו. כל שכנותינו מסביב, אוכלוסייתן אינה מגיעה אפילו למחצית האוכלוסיה של מצרים. זוהי נקודת מפנה בתולדות המזרח-התיכון. נכון, … Continued

הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ״ב אדר תשל״ט 21 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים – תשובת ראש הממשלה

בסיכום הדיון בגין מבקש מהכנסת לאשר את חוזה שלום עם מצרים. בגין טוען שזו השעה הגדולה של הפרלמנט. בגין טוען שרעיון האוטונומיה הפך הסכם לאפשרי. בגין טוען שהאוטונומיה מהווה מימוש של רעיון של המחתרות מ-1948 של חיים משוטפים בכבוד הדדי של יהודים וערבים בארץ-ישראל לא-מחולקת. בגין קורא לכנסת לתת סיכוי לשלום. בגין מודה לנשיא מצרים סאדאת על האומץ שהיה דרוש לו כדי לנהל שיחות שלום עם ישראל. בגין מביע התרגשות מהמפנה ההיסטורי ותקוותו שהממנה הוא כולו לטובה.

הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ״ב אדר תשל״ט 21 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים – תשובת ראש הממשלה

זוהי אחת השעות הגדולות של הפארלאמנט שלנו. מדי פעם בפעם, כוותיק בבית הזה, אני טוען באזני החברים שבדרך כלל בכל בית-נבחרים דמוקראטי הימים ימי קטנות: מעשי חקיקה, דיון על מס, על עירית ועוד. אבל יש יום או יש לילה או יש שעה שבהם כל הגדולה, התפארת וההוד של פארלאמנט חפשי ודמוקראטי עולים לנגד עיני כל … Continued