יש חדש

דברי פתיחה לספר של אבי-שב"י – "הסיפור הקצר על המוות הארוך". הספר עוסק בקורות נער יהודי במשך 17 שנים במחנה ל'חינוך מחדש' של סטאלין. בגין, כמי שהיה "שם" טוען כי הספר מציג זוויות חדשות אפילו לו עצמו.

גל האמת

הקדמה של בגין לספרו של אליהו לנקין על האלטלנה. בגין טוען כי האמת עוד תנצח ואף מרחיב מעט על יחסיו עם אליהו לנקין. התאריךהרשום אינו מדוייק.

הרהורים בכבשונו של החינוך הכללי

במאמר שנכתב לסיעת המורים עומד הסופר והמחנך יעקב חורגין על החשיבות הרבה של בלימודי ליבה אחידים בחינוך ממלכתי לאומי, כחלק מהחינוך העברי במדינת ישראל