מנהיג הדור: 'נביא הריאליזם הציוני'

שתי ברירות בציונות לפני העם עמדו שתי ברירות: הברירה של הציונות האוטופיסטית והברירה של הציונות הריאליסטית. הציונות האוטופיסטית, מה אמרה לעם? "בעולם שולטים כוחות הרע והחושך. הרע מנצל את החלש, העשיר עושק את העני. על כן גם רע ליהודים. אולם מחר ינצחו הכוחות והקדמה, ואז תבוא ישועה על העולם כולו ועל היהודים בתוכו. אולם ליהודים … Continued

עשר שנים צריכות היו לחלוף…

בהקדמה זו לספר של שלמה נקדימון על הפצצת הכור הגרעיני בעירק מספר בגין בקצרה על קבלת ההחלטה ועל התגובות של העולם אחר המבצע. הקדמה זו מהווה אחד מהכתבים הבודדים אשר פורסמו בגין לאחר התפטרותו כראש הממשלה ואולי אף האחרון מפרסומיו.

מכתב בגין לרב גורן

במכתב זה ששולח מנחם בגין לרב הראשי לישראל, הוא טוען כי ניסה למנוע את פינוי היישובים ברפיח בקמפ דיויד. אך סירוב המערך להצעתו לקיים שתי הצבעות, אחת על ההסכם עם המצרים והשנייה בנושא פינוי היישובים ברפיח גרם לכך שבשביל לאשר את השלום עם מצרים הם אולצו ליישב את מתיישבי רפיח במקום אחר.