יו"ר התנועה ח"כ מנחם בגין, בפתיחת הועידה הרביעית של סיעת תכלת-לבן

כל עוד עוני כזה קיים לא ננוח ולא נשקוט – ואנחנו נפעיל את כל הלחץ הציבורי האפשרי כדי להתייצב לימין של משפחות אלו, עד אשר גם הן כמו כל המשפחות בישראל תוכלנה לחיות כבני תרבות. אנחנו נתייצב לימינן של משפחות מרובות ילדים כדי שרמת-חייהן תהיה הוגנת.

בטחון ושלום בארץ ישראל נאום בחברון

ראשית, ביטול העוני. עדיין קיים בתוכנו עוני בלתי נסבל. בחברה תרבותית, השואפת לצדק סוציאלי, 85 אלף משפחות כלומר, מאות אלפי נפשות, סובלות ממחסור במצרכי יסוד… ואנחנו לא נרפה מן הלחץ הציבורי, בכנסת ומחוצה לה, כדי לעזור לא בחסד אלא בזכות, למשפחות ברוכות ילדים. למען יושם קץ לאותו עוני, שהוא חרפה לכל חברה מתוקנת, עד שתחדל … Continued

הישיבה החמישים-ושלוש של הכנסת השמינית – יום שני, י״ג סיון תשל״ד 3 יוני 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

נציע עשייה לאומית: ראשית — התנחלות רבתי ללא דיחוי ברמת-הגולן. אם ברצינות הושמעו ההצהרות ש״לא עוד״ — אומרים אנו לעומת זה שיש להעלות עוד ישובים ברמת-הגולן ולבצר את בטחונה, ועל-ידה את בטחון המדינה; וכן התנחלות רבתי ביהודה ובשומרון ובשאר חלקי הארץ… שנית — חידוש המערכה על שיבת ציון מברית-המועצות. חלה בימים האחרונים ירידה רצינית במספר העולים … Continued

הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

קיים בארץ-ישראל עוני שהוא חרפה לכל חברה הקוראת לעצמה מתוקנת, והעוני הזה קם תחת משטרכם וכך הצטבר. נדאג לפעולות ללא דיחוי למען ביטול העוני הזה המנוון, שהוא מנת-חלקן של רבבות משפחות. בייחוד ניתן דעתנו למשפחות מרובות הילדים, ברוכות הילדים, כי זאת על שר האוצר לזכור: אם הוא מצפה עד שתעבורנה הבחירות ומכין עוד לפניהן את … Continued

הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

  יש המדברים עדיין על מלחמת מעמדות בישראל. הרי זה מושג נלעג בימינו ובמדינתנו, כאשר הרוב המכריע של המפעלים הגדולים מצויים בבעלות ציבורית. אבל יש מלחמה אחרת בישראל, היא גואה, היא מתפתחת — מלחמת הרשויות, רשות ברשות נלחמת. ואם זה יימשך, הרי תהיה אצלנו מלחמת הכל בכל. מה יש לעשות? צריך להפסיק את המלחמה ההרסנית … Continued