עבדות בכפיה ומרצון

במאמר זה דן בגין בעבדות הנפשית של הקומניסטים ברחבי העולם אשר סוגדים לברה"מ.בגין תמה על אמונתם הבלתי מעורערת כלפי הקומוניסטים כפי שהתגלה לו בשיחה עם נציג ה-נ.ק.וו.ד בהיותו בשבי הרוסי.

הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת החמישית – הצעות לסדר היום- מאסרים של יהודים בברית המועצות

בגין העלה על סדר היום את פרשת מאסרם ורדיפתם של יהודים בברה"מ (מאסר הנהגת הקהילה היהודית בלנינגראד) וסקר מאסרים קודמים מימי סטאלין. בגין טען כי אסור לישראל לסמוך על הצדק הסוציאליסטי וכי אסור לשתוק נוכח המאסר למרות שאין הרבה מה לעשות. הנאום המלא מובא גם בעיתון חירות שפורסם ב17.11.1961.

במערכה או במסכה

במאמר זה בגין מתייחס למערכת הבחירות הנוכחית לכנסת ה-5. בגין מציין בין היתר כי במערכת הבחירות הנוכחית מתקיפה מפא"י בתעמולה את כל המפלגות ללא יוצא מהכלל (חוץ מאגודת ישראל ומק"י). בגין מציין כי גם שאר המפלגות מתקיפות את מפא"י אך לדעת בגין זוהי צביעות כי המפלגות למעט "חרות" לא מעונינות להוות אלטרנטיבה למפא"י אלא להצטרף אליה.

בדיון על הממשל הצבאי מ. בגין: במקום ממשל צבאי אפשר להקים ממשל אזרחי יעיל לקיום הבטחון

העיתון מדווח על דברי בגין בכנסת ב22/2 בדיון על הממשל הצבאי. בגין קרא לפעול לביטול הממשל הצבאי. בגין קבע כי יש לבטל את תקנות ההגנה לשעת חרום משנת 45 שהממשל הצבאי נשען עליהן. עוד טען בגין כי אסור לאפשר לחיילים לנהל ולפקח על עניינים אזרחיים משום שזה נוגד את עיקרון שיוויון זכויות האזרח. עוד טען בגין כי האשמות נגד תנועת "חרות" בכך שהיא בהצעתה לביטול הממשל הצבאי מפקירה את הביטחון אינם נכונות. בגין מציע כי אחרי תקופת מעבר מסוימת יוקם ממשל אזרחי יעיל (במקום הממשל הצבאי) אשר יקיים את התביעות הבטחוניות של האומה. הצעתו של בגין נדחתה ברוב של 42 קולות נגד, 25 בעד ו27 אשר נמנעו.

ההכרעה בענין הממשל הצבאי נדחתה לשבוע הבא בגין מאשים: ראש הממשלה ו-5 סיעות קושרים את אחת הבעיות הרציניות ביותר עם תעמולת הבחירות

העיתון מדוח כי בגין טען בדיון בכנסת ב29/7 כי סיעתו נמנעת בדיון על הממשל הצבאי כי משום שלדעתם הדיון נושא ריח של תעמולת בחירות וזאת לנוכח הבחירות הקרובות לכנסת. נאום בגין מובא במלואו בדברי הכנסת מיום 29/07/1959