חלום יום חורף

במאמר זה בגין מגיב לדברי רבין, ראש הממשלה הנוכחי, הפועל כמתנגד מרכזי לליכוד. זוהי תקופת בחירות, ורבין חושש מהתרחבותו של הליכוד. . בגין בתגובה אומר שיש לתת לעם להכריע ולהחליט בהרכבת הממשלה. הוא מוסיף ומביא את האסטרטגיה של רבין לגבי שינוי שיטת הבחירות אשר לטענתו היא צבוע ואינה נוהגת בכבוד ובהגינות כלפי הליכוד. ניתן להבין מכך כי רבין נוצר געגועים לתקופה בה שלטה הסיסמא "בלי חרות ורק"ח". ולמרות כל זאת, גוברים סימני התפוררות למערך וכן סקרי דעת הקהל המסמנים כמעט מפולת למערך. בהמשך המאמר, בגין כותב את הסיבה להקמת ממשלת ליכוד לאומי אשר באה כתגובה לדברי רבין שטען כי הקמת ממשלה זו היוותה טרגדיה – שכן, היא הוקמה בעקבות החלטת הממשלה עקב המצב המתוח לפני מלחמת ששת הימים. ומשהוקמה הממשלה ההיא, נשתנתה רוח האומה מן הקצה אל הקצה. וכידוע גם המוראל של הרמטכ"ל דאז, יצחק רבין, הורם מאוד. כל זה מראה לנו איזה ראש ממשלה דרוש לעם. לא אדם הנוהג ברעות רוח ובמשטמה כלפי יהודים. אלא הנוהג באהבת ישראל

השר בגין בהשיבו בכנסת בשם הממשלה: מדינת ישראל תגן על כל יהודי נרדף בעולם

העתון מדווח על נאום השר בגין בכנסת בשם ממשלה בנושא מסע אנטישמי של שלטונות פולין הקומוניסטי. בגין מזדהה עם הסטודנטים בפולין ומגנה את המשטר על האמדה האנטישמית ואנטי-ציונית שלו. בגין יורד מן הבמה, ואחריו עולה ח"כ וילנר ומבקש להוריד את ההצעה מסדר היום, ומהומה גדולה פורצת בכנסת, בגין חוזר לבמה לענות ומאשים את רק"ח בהיותם "היודנראט האדום", המשתעבדים מרצונם החופשי למשטר נכרי אנטישמי ומגכא. בגין קורא לשלטונות פולין לאפשר ליהודים לעלות ארצה. הנאום המלא פורסם בדברי הכנסת מתאריך 19/03/1968

הישיבה המאתיים וששים ושמונה של הכנסת השישית יום שלישי, י"ט אדר תשכ"ח 19 מארס 1968 – המסע האנטי-ישראלי והאנטי-יהודי המתנהל על-ידי שלטונות פולין

נאום השר בגין בכנסת בשם ממשלה בנושא מסע אנטישמי של שלטונות פולין הקומוניסטי. בגין מזדהה עם הסטודנטים בפולין ומגנה את המשטר על האמדה האנטישמית ואנטי-ציונית שלו. בגין יורד מן הבמה, ואחריו עולה ח"כ וילנר ומבקש להוריד את ההצעה מסדר היום, ומהומה גדולה פורצת בכנסת, בגין חוזר לבמה לענות ומאשים את רק"ח בהיותם "היודנראט האדום", המשתעבדים מרצונם החופשי למשטר נכרי אנטישמי ומגכא. בגין קורא לשלטונות פולין לאפשר ליהודים לעלות ארצה. דיווח על הנאום מובא בעתון היום מתאריך 20/03/1968

אחדות בתוך חרות

במאמר זה דן בגין בגינוי מועצת הביטחון על התקפת ישראל בנוקייבה נגד הסורים. בגין משבח את עמדת הסיעות בכנסת (חוץ ממק"י) שתמכו בפעולה.

דמי הכנרת

במאמר זה מתייחס בגין לתוקפנות הסורית בכנרת. בגין שולל את טענות הסורים כי לפעולה הסורית קדמה תוקפנות ישראלית נגד סוריה. בגין מביע את דעתו כי על ישראל לממש את זכות ההגנה הלאומית שלה בעקבות תקיפת הסורים בכנרת. בגין משבח את עמידתה של תנועתו לצד הממשלה בעניין זה ותוהה אם "חרות" היתה שולטת אז גם מפא"י היתה תומכת במדיניותה. בגין יוצא במאמרו גם נגד הפירסום הפומבי על כך שהרמטכ"ל עקב מקרוב אחר תוכנית התגמול הישראלית. עוד יוצא בגין נגד החיפזון הרב בהכנת תוכנית התגמול.