חלום יום חורף

השנאה מעבירה על הדעת. בהתקרב העשור למלחמת ששת הימים, מביע ראש הממשלה בישראל סברה, כי הקמת ממשלת הליכוד הלאומי, היתה "טרגדיה". בשביל מי? כמובן בשביל "המפלגה" […]. מדבר אלינו רמטכ"ל לשעבר וראש הממשלה דהיום, והאיש אינו מוצא שום מניע פטריוטי להקמת ממשלת הליכוד הלאומי. הכל תמרון היה, כדי "להכניס" את גח"ל ורפ"י לתך הממשלה. 

יו"ר התנועה ח"כ מנחם בגין, בפתיחת הועידה הרביעית של סיעת תכלת-לבן

מר אבן הוא חבר המפלגה השלטת. אנחנו האופוזיציה. אנחנו אומרים במפורש שהממשלה הזו הרכבה הוא רע מאד וצריך להחליף את הרכב הממשלה, והממשלה הזו היא החלשה מאז קום מדינת ישראל. איננו מסתירים את יחסנו אליה. אנחנו אומרים את זאת בגלוי, צריך להחליפה. אבל כאשר בא יום והאויב הציג דרישה לנסיגה מעמדות מגן חיוניות ביותר. תוך … Continued

לעת משבר כלכלי ושבר מדיני

לעת משבר כלכלי ושבר מדיני, פניתי אל ראש הממשלה וחבריה בדברים הבאים: – מבקש אני לפנות אל ראש הממשלה וחבריה, שוב בדברים גלויי לב לחלוטין. אני סובר, שכולנו דואגים. יש יסוד לדאגה. אין שום יסוד לבהלה, לא לפסימיות. מה היינו לפני שלושים שנה? מה כוחנו עתה? יצאנו אז מתהום. במאמץ לאומי מופלא, גברנו. היום כוחו … Continued

בעקבות פנייתי אל מר דיין

הקצין הצעיר, אשר ליווני ל"אי-שם" באותו ערב שבת, לפני הצהרים… דבריו עדיין מהדהדים באזני: "אתמול, כאשר 'קול ישראל' הודיע על הקמת ממשלת הליכוד הלאומי, קם רעש כזה במחנה שלנו שיכול היה להחריש את כל המיגים המצריים". שמחה במחנה של מגיני האומה ומציליה. אז הבינותי כי כבר עשינו משהו למען עמנו: המוראל של הצבא עלה. לאו … Continued

אחת המטרה לנצח במלחמה

אופוזיציה בבית נבחרים של מדינה חופשית ודמוקרטית מבטאת את השוני, את ההבדל בהשקפות, בהערכות, במסקנות. זה תפקידה הממלכתי, זו חובתה הלאומית. אולם יש יום שבו האופוזיציה מביאה לכלל ביטוי את האחדות הלאומית. זה היום. החל מצהרי יום הכיפורים, כאשר עמדנו בתפילת "יזכור" והתייחדנו בלבותינו עם אלה שאינם עוד, עם אמהותינו ועם אבותינו ועם אחיותינו ותינוקותינו, … Continued