נסיונות להעכיר שעה יפה

הסכנה השלישית באה עלינו מן היחסים שנוצרו, לעת סכנה לאומית, בין הרשות האזרחית, הנבחרת ומוסמכת, ובין הפיקוד העליון של הצבא. כלל גדול הוא, כי סמכותה של הרשות הנבחרת עליונה היא. זה טעמה של חוקה במדינה דמוקרטית וחופשית. אבל אם נוצר פער בין החוקה ובין המציאות, מבחינת האמון, בייחוד בכושר ההחלטה של הדרג המדיני, בשעת איום … Continued

הפגישה ב-2 ביוני 1967

מאמר של מנחם בגין בו הוא מעלה זכרונות מתקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים במהלכה הוקמה ממשלת ליכוד לאומית ע"י ראש הממשלה לוי אשכול,כמו כן הוא מזכיר את טכס ההזכרה שנערך לזכרם של עולי הגרדום בצפת אשר נערך לראשונה בהשתתפות חיילי צה"ל

פרק מספר העתיד להיכתב (ב')

המשך המאמר, מתאריך 18/06/1971. בחלק זה, מפרט בגין את הליך המו"מ בין המפלגות להקמת ממשלת חרום לאומית. חברי הממשלה קבעו כי גם המפלגות המצטרפות לממשלת האחדות צריכים לשאת באחריות, ולכהן כשרים בממשלה המאוחדת. בגין מתאר את ההליכים שהובילו למינויו של דיין, איש רפ"י לשר הבטחון.

פרק מספר העתיד להיכתב חלק א'

בגין הקדיש את הטור הבא לפרק מספר שהתכוון לכתוב בעתיד, ודן בו בהתפתחויות המדיניות שלפני מלחמת ששת הימים; גיוס נרחב של כוחות מילואים לפני שהוחלט על פעולה כתגובה להזזת הכוחות של נאצר, והקמת ממשלת הליכוד הלאומי. בגין מסביר מדוע יזם פניה דווקא ליריבו משכבר הימים דוד בן גוריון וביקש ממנו לעמוד בראש ממשלת האחדות. המאמר פורסם בעיתון מעריב 02/07/1971

פרק מספר העתיד להיכתב חלק א'

מדוע הצעתי את מר בן-גוריון לראשות הממשלה… בימים ההם, אשר לא יישכחו עוד מליבי, בקרוני, ביזמתם, אנשים רבים, מחוגים שונים. בדבריהם היתה תחושה של דאגה ושל דחיפות. לעת סכנה וחרדה, נפלו מחיצות, לא רק במהירות אלא ביסודיות. הלבבות נפתחו. הוסרה הצידה כל פורמליות. זכרונות העבר נמוגו. לא היתה להם עוד כל השפעה על חילופי הדעות, … Continued