מכת ההדלפות ותגובת-יתר

אבל דווקא משום חשיבות תפקידם, זקוקים שירותי הביטחון החשאיים לפיקוח מתמיד של הרשות האזרחית הנבחרת. שוב לא אערוך, בכתב, השוואות אשר נמנעתי מעשותן בשיחה עם הגברת מאיר, ראש הממשלה לשעבר. לא ברוסיה הקומוניסטית אנחנו, ולעולם לא נהיה כמוה. אבל אין אומה הפטורה מללמוד לקח גם מן השלילה, כדי להימנע ממנה. אפילו שם, תחת שלטון רודני … Continued

הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"ב אב תשל"ה – 30 יולי 1975 – חוק יסוד: הצבא; חוק השיפוט הצבאי תיקון מס' 9 – תשל"ה- 1975

סעיף אחד בהצעת החוק, כפי שהוגשה לנו, אני מבקש לשנות. כוונתי לסעיף 4: ״הממשלה תמנה את ראש המטה הכללי לפי המלצת שר הביטחון". במקום סעיף זה, אדוני שר המשפטים, אני מציע לכתוב: ״נשיא המדינה ימנה את ראש המטה הכללי על-פי החלטת הממשלה, שתובא לפניו על-ידי שר הביטחון". יש מדינות שבהן נשיא המדינה מוכר כמפקד העליון … Continued

כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השמינית – הודעת ראש הממשלה על התפטרותה; הודעת הממשלה על הדו"ח החלקי של ועדת החקירה – מלחמת יום המפוחם – דיון

נאומו של בגין אחרי הודאת גולדה מאיר על התפטרותה מראשות הממשלה. בגין מביע את הכאב בעקבות פיגוע בקרית-שמונה וקורה להפקת לקחים. בגין טוען שעל הממשלה היוצאת כולה אחריות על מחדל צלחמת יום כיפור. בגין טוען שאחת המקורות של אותו המחדל הוא התנהלות הלא-תקינה של הממשלה בכלל וה-"מטבחון" בפרט. בגין מבסס את טענותיו על דו"ח אגרנט. בגין קורא להכריז על בחירות חדשות ולהקים לתקופת המעבר ממשלת אחדות לאומית.

דוח אגרנט ואחריות הממשלה

בגין מנתח את דו"ח ועדת אגרנט ואת אחריות הדרג המדיני, רה"מ ומקורביה (המטבח), אך מציין כי לממשלה כולה אחריות, ובכללה לשרי הסיעות האחרות כדוגמת המפד"ל, וזאת משום שהם הסכימו לוותר על השפעתם המדינית בממשלה, ולכן אחראים לכלשלונה. בגין מדגיש את הפגיעה הקשה בדרכי עבודת הממשלה של שיטת המטבחון ויוצר קשר ישיר בין צורת עבודה זו למלחמת יום הכיפורים.

כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושתיים של הכנסת השביעית הודעת הממשלה על היענותה לפניית ארצות-הברית בדבר הפסקת אש – דיון

מישהו יכול לומר: טעותם של שירותי המודיעין שלנו. אינני מסכים. אחריותה של הממשלה היא. שירותי המודיעין הם זרוע של הממשלה… שירותי המודיעין שלנו העריכו שלא תפרוץ מלחמה. מה עושה ממשלה, אם יש לה אחריות, כשהיא מקבלת את העובדות והערכה כזאת של שירותי המודיעין? חובתה של ממשלה להעריך את ההערכה. זאת חובתו של המדינאי.