דין מעוות ועיוות הדין

נאום בגין בכנסת בו הוא ממשיך להציע לחוק לתיקון דיני עונשין סעיף 24, בעקבות ביקורת שמתח השופט לנדוי על הנוסח הקיים של החוק, וחילופי דברים בינו לבין שר המשפטים ד. יוסף. חלקו הראשון של הנאום מופיע גם בדברי הכנסת מה- 3 ביוני 1964.

הישיבה השלוש מאות וששים ושש של הכנסת החמישית – חוק לתיקון דיני העונשין – בטחון המדינה – תיקון – תשכ"ד -1963

בגין מגיש הצעת חוק שתאפשר לשופטים להבחין בין "ריגול חמור" ל-"מסירת ידיעות לאויב". נאומו של בגין יחד עם דברי התגובה לשר המשפטים מופיעים גם בגליון חרות מה-5 ביוני 1964.

מדיניות, בטחון, משק לאומי (נאום בכנסת בדיון על סקירת ראש הממשלה 21.10.1963)

העיתון מדווח על דברי בגין בעת דיון בכנסת ב- 21/10, בעקבות הודעת רה"מ אשכול על כוונתו לבטל את הממשל הצבאי. בגין בירך על החלטה זו וקרא לחוקק חוק בטחון ישראלי עם תוכן לשעת חרום, אשר יכנס לתוקפו בטרם תתבטלנה תקנות החרום משנת 1945. בגין העלה בנאומו גם את בעיית המדענים הגרמנים במצרים ואת בעיית היהודים בברה"מ. הוא יצא נגד התרפסותה של ממשלת ישראל לגרמנים הגוררת תגובות עוינות כלפי ישראל מצד מדינות מזרח אירופה. בגין קרא לממשלה לפעול למען עליית יהודי ברה"מ ארצה וליצור תנאים נאותים לקליטתם. בגין יצא בנאומו גם נגד הכרזתם של חלק מחברי הממשלה על הצורך להקים חברה סוציאליסטית בישראל. בגין טען, כי הכרזות אלו הן הכרזות מזיקות אשר גורמות לכך שזרם ההון הפרטי המוזרם ארצה יורד ומונע את הגעת ישראל לעצמאות כלכלית. הנאום מופיע בדברי הכנסת מיום 21/10/1963

הישיבה המאתים ושמונים ושלוש של הכנסת החמישית יום שני, ג חשון תשכ"ד 21 אוקטובר 1963

בעקבות הודעת רה"מ אשכול על כוונתו לבטל את הממשל הצבאי. בגין בירך על החלטה זו וקרא לחוקק חוק בטחון ישראלי עם תוכן לשעת חרום, אשר יכנס לתוקפו בטרם תתבטלנה תקנות החרום משנת 1945. בגין העלה בנאומו גם את בעיית המדענים הגרמנים במצרים ואת בעיית היהודים בברה"מ. הוא יצא נגד התרפסותה של ממשלת ישראל לגרמנים הגוררת תגובות עוינות כלפי ישראל מצד מדינות מזרח אירופה. בגין קרא לממשלה לפעול למען עליית יהודי ברה"מ ארצה וליצור תנאים נאותים לקליטתם. בגין יצא בנאומו גם נגד הכרזתם של חלק מחברי הממשלה על הצורך להקים חברה סוציאליסטית בישראל. בגין טען, כי הכרזות אלו הן הכרזות מזיקות אשר גורמות לכך שזרם ההון הפרטי המוזרם ארצה יורד ומונע את הגעת ישראל לעצמאות כלכלית. הנאום מופיע בחרות מיום 25/10/1963 225046

מאתמול בכנסת – נחם בגין לדב יוסף: תן פעם דוגמה שאין הממשלה מנהלת אופוזיציה עקרה

דיווח על דברי בגין בדיון שנערך בכנסת ב- 10/7. בגין יצא נגד התעלמות הקואליציה מהצעות חוק אשר מועלות ע"י סיעות האופוזיציה. בגין התייחס ספציפית להצעת חוק שהגיש בנושא התפטרות שר בממשלה ששר המשפטים דב יוסף טען כי אין כל צורך לדון בהצעה זו