הרשות השופטת

מנחם בגין האמין כי שמירה על עליונות המשפט היא תנאי הכרחי להבטחת חירותו של היחיד במסגרת המדינה. לאורך שירותו הציבורי, הן כיו"ר האופוזיציה והן כראש ממשלת ישראל, מחה בגין נגד הפרת זכויות אזרחיות והגן על כבוד ועצמאות המשפט. מתוך כך, קיבל את לגיטימיות פסיקות בית המשפט, גם אם אלו נגדו את עמדתה הרשמית של הרשות … Continued

כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השמינית – הודעת ראש הממשלה על התפטרותה; הודעת הממשלה על הדו"ח החלקי של ועדת החקירה – מלחמת יום המפוחם – דיון

נאומו של בגין אחרי הודאת גולדה מאיר על התפטרותה מראשות הממשלה. בגין מביע את הכאב בעקבות פיגוע בקרית-שמונה וקורה להפקת לקחים. בגין טוען שעל הממשלה היוצאת כולה אחריות על מחדל צלחמת יום כיפור. בגין טוען שאחת המקורות של אותו המחדל הוא התנהלות הלא-תקינה של הממשלה בכלל וה-"מטבחון" בפרט. בגין מבסס את טענותיו על דו"ח אגרנט. בגין קורא להכריז על בחירות חדשות ולהקים לתקופת המעבר ממשלת אחדות לאומית.

בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה הצעת תיקון של מ. בגין לחוק בטחון המדינ

העתון מדווח כי הצעתו של מנחם בגין בוועדת חוקה, חוק ומשפט לתקן את החוק שעוסק במגע של אזרח עם סוכן זר. בגין תבע להקל ולפטור מאחריות פלילית מי שקיים מגע עם סוכן זר, ללא כוונה ותוצאה לפגיעה בבטחון המדינה

ממשלה עיקשת ופתלתלה

במאמר זה דן בגין בהצעות שונות של "חרות" שנפלו בשל אינטרסים פוליטיים צרים של מפא"י.בגין בהצעתו לתיקון חוק יסוד הכנסת שמעביר את סמכויות היו"ר לזקן הסגנים במקרה שהיו"ר או הנשיא נעדרים מהארץ. בגין מזכיר כי הוא הגיש הצעה זו כבר ב-59 אך מפא"י התנגדה להצעה זו משום שזקן הסגנים לא היה חבר מפא"י.בגין מזכיר גם את הצעת חוק לתיקון דיני עונשין שהגישה "חרות" ב-1957 שביקשה לא להעניש אוטומטית כל אדם הנצפהמדבר עם סוכן זר כי ייתכן שנתקל בו במקרה ולא ידע כי הוא סוכן זר.מפא"י התנגדה משום שטענה כי זה מהווה פגיעה בבטחון המדינה. בגין טוען כי עתה הצעות אלו נידונות בכנסת מטעם הממשלה.