מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

נאומו של בגין בוועידה של תנועות בית"ר וחרות שהתפרסם בחמישה חלקים בעתון 'חרות'. נאום זה מתאר את היסודות המרכיבים את החזון הלאומי והחזון החברתי של תנועת החרות, והשילוב בניהם. הנושאים המרכזיים בהם דן בגין הם חירות היחיד, אל מול תיקון החברה, עליונות המשפט, ריכוז האומה ושחרור המולדת. בגין טוען כי עקרונות אלה, המושתתים על התורה שלמד מזאב ז'בוטינסקי, תלויים זה בזה, ומשלימים זה את זה. החלקים הבאים של הנאום התפרסמו בעתון 'חרות' בתאריכים: חלק ב' –30/3/51 ע"מ 3 חלק ג' 13/4/51 ע"מ 2 חלק ד' 20/4/51 ע"מ 2 חלק ה 26/4/51 ע"מ 2

עליכם להעמיד את המנדט אשר קיבלתם לפני 20 חודש לרשות העם, כי איש אינו מאמין לכם לא בארץ ולא בחוץ לארץ

בנאומו בגין אומר כי המדינה הגיעה לפשיטת רגל כלכלית ומוסרית. הממשלה לא עמדה בהבטחתה להוריד את יוקר המחיה והוא אף עלה. טוען כנגד הגבלת העלייה במיוחד ממדינות צפון אפריקה. מציין את העוול בבקשתה של מפא"י מחברות התחבורה להעביר לה כספים, אשר שולמו להן מכיסם של ציבור הנוסעים. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 31/10/1950

הישיבה המאה ושמונים וחמש של הכנסת הראשונה-הרכב הממשלה החדשה

בנאומו בגין מתנגד לצעדים שבן גוריון וממשלתו נוקטים בכל הקשור לקביעת מועד חדש לבחירות. הוא אומר כי המדינה הגיעה לפשיטת רגל כלכלית ומוסרית. הממשלה לא עמדה בהבטחתה להוריד את יוקר המחיה והוא אף עלה. בגין מביע התנגדות להגבלת העלייה ממדינות צפון אפריקה ועל היחס הרע שקיבלו עולים מפולין בבואם לחופי ישראל וטוען שהתנהגות זו עלולה לגרום לכך שיפסיקו להגיע עולים. בגין מציין את העוול בבקשתה של מפא"י מחברות התחבורה להעביר לה כספים, אשר שולמו להן מכיסם של ציבור הנוסעים. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב-3 בנובמבר 1950.