הידיד החכם

במאמר זה לציון יום הולדתו ה- 60 של ח"כ שופמן ("חרות") מעלה בגין על נס את דמותו ואת פועלו למען התנועה ומציין את הכרותו רבת השנים עימו.

דרכי בינה

מאמר של בגין לכבוד השנה החדשה הכולל התרשמויותיו מביקורו בקהילה היהודית בדרום אמריקה, שעוברת התקפות אנטישמיות חוזרות ונשנות, בגין קורא לביטול המדיניות העלאה הסלקטיבית ומאמץ משותף של ישראל והקהילה היהודית בדרום אמריקה לעליית היהודים. בנוסף מתייחס בגין בקצרה לנסיון התחמשותו של נאצר בטילים נגד ישראל בסיועם של מומחים גרמנים.

נאום מנחם בגין בכנסת על הצלת יהודי צפון אפריקה: מבחן הצלת אחים אין חמור ונשגב ממנו

בגין טוען כנגד חוסר התגובה המספקת לנוכח הפרעות המרחשות בצפון אפריקה ובמיוחד במארוקו ואשר בגינן יהודים נמצאים בסכנה. אומר כי מספר היהודים שהממשלה התירה להעלות משם איננו מספק ושקיימים הרבה יותר יהודים המעוניינים בעלייה. טוען כי החשש מפני חוסר יכולת הקליטה של המשק הוא אינו סיבה מספקת להגביל את העליה, ומזכיר את הבעיתיות בשלטון הכלכלי של הממשלה אשר הביא למצב המשק הנוכחי. כמו כן אומר שאם יתירו להרבה יותר יהודים לעלות-תנועת חרות תתמוך בהטלת מעמסה כלכלית נוספת על אזרחי המדינה אם יהיה בכך צורך-ולו רק כדי לאפשר ליהודים הזקוקים לכך לעלות. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 1/9/1955

הישיבה הרביעית של הכנסת השלישית – העליה מצפון אפריקה – דיון

בגין טוען כנגד חוסר התגובה המספקת לנוכח הפרעות המרחשות בצפון אפריקה ובמיוחד במארוקו ואשר בגינן יהודים נמצאים בסכנה. אומר כי מספר היהודים שהממשלה התירה להעלות משם איננו מספק ושקיימים הרבה יותר יהודים המעוניינים בעלייה. טוען כי החשש מפני חוסר יכולת הקליטה של המשק הוא אינו סיבה מספקת להגביל את העליה, ומזכיר את הבעיתיות בשלטון הכלכלי של הממשלה אשר הביא למצב המשק הנוכחי. כמו כן אומר שאם יתירו להרבה יותר יהודים לעלות-תנועת חרות תתמוך בהטלת מעמסה כלכלית נוספת על אזרחי המדינה אם יהיה בכך צורך-ולו רק כדי לאפשר ליהודים הזקוקים לכך לעלות. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב2/9/1955