הישיבה השישים-ואחת של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ח טבת תשל"ח 28 דצמבר 1977- הודעת הממשלה על תכנית השלום של ישראל

בגין מציע כי תונהג לערביי יהודה שומרון וחבל עזה אוטונומיה ומפרט את ביטוייה המינהליים והפרלמנטרים. בגין מתאר את המבנה להמשך השיחות עם מצרים לקראת חוזה שלום בקהיר ובירושלים, ובלא נוכחות מגשר. בגין מציין כי תוכנית השלום הישראלית זכתה לתמיכת ארה"ב ומדינות נוספות. בגין מתייחס להתקפות גוש אמונים שרומזות שמעשיו נובעים מרצון לקבלת פרס נובל ואומר שמי שמכיר אותו יודע שאת חייו הוא הקדיש למען שחרור הארץ.

קיסינג'ר באש צולבת; יהדות אמריקה לימין ישראל

מאמר של מנחם בגין סביב מצבו של מזכיר המדינה הנרי קיסינגר ,התמוטתות כור ההיתוך בארצות הברית במקביל לחיזוק תחושת ההזדהות של יהדות ארצות הברית עם ישראל ,בסף המאמר הוא דן בנושא ההתבוללות (או העלמות כפי שהוא מגיד במאמר) של יהדות ארצות הברית ושימוש בשפה העברית כשפה שניה אצל יהודי ארצות הברית ככלי לחיזוק הזהות ויצירת גשר מן התפוצות לישראל

גלויות עם ד"ר קיסינג'ר ועם עצמנו

מאמר בו מבקר מנחם בגין קשות את מדיניות החוץ של מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינגר ועל הקשר בין מדיניותו ליהדותו של קיסינגר

סקירה מדינית

נאום של מנחם בגין במרכז התנועה שבו הוא מתייחס להתפתחויות מדיניות בין ישראל למצרים, בתיווכה של ארצות הברית. על פי בגין אין לוותר על שום אינטרסט ישראלי בסיני ובכלל ללא הסכם שלום. בהמשך, בגין מתייחס לבעיה הפלסטינית, ולהסברה הישראלית בעולם.

נגיד כניעה – בעד התנחלות

מנחם בגין קורא לממשלה שלא להיענות לדרישות המצריות לנסיגות בסיני, לעמוד על עמדותיה של ישראל, ולאפשר התנחלות בשטחי יהודה ושומרון.