עיקרי הדברים מהרצאתו של מר בגין בפתיחת הועידה הי"א של תנועת החרות

בנאום בגין מזכיר את פועל האצ"ל בהקמת המדינה. בגין טוען שחלוקת הארץ לא תביא לשלום, אלא תגדיל את שפיכות הדמים. בגין טוען שיש לאפשר לתושבים הערבים בישראל להחליט אם הם רוצים באזרחות ישראלית, ולהיות שווי זכויות. בגין מסביר שיש לדאוג לפליטים הערביים הנמצאים במדינה, אך אלה הנמצאים בארצות ערב הם בעיה של מדינות ערב. לענין רוב יהודי, בגין מציע כי יש לתגמל משפחות מרובות ילדים וכן לדאוג לעליה גם ממדינות ערב וגם מרוסיה, עמה יש לדון בעזרת מתווכים לאפשר ליהודים לעלות לארץ. בגין מבדיל בין פעולות המחתרות לבין הטירור הערבי, שהאצ"ל ניסה לא לפגוע במטרות אזרחיות יהודיות, ערביות ובריטיות , שהן המטרות הבלעדיות של ארגוני הטרור, יש להקים גוף מיוחד שיטפל בסוג לחימה זה. בגין קורא לנוער היהודי לישב את כל מדינת ישראל, ולהקים ערים והתנחלויות. בגין מפרט את הבעיות הכלכליות שגרם המשטר הנוכחי, וקורא לצמצום פערים ע"י עקרון חמשת המ"מים, מיגור השחיתות, פיתוח עירוני לשם שיכון זוגות צעירים. בגין קורא להקדמת הבחירות, ולאפשר לתנועת החרות להקים ממשלה חדשה הנאום המלא קיים בועידות מפלגה 13245

עיקרי הדברים מהרצאתו של מר בגין בפתיחת הועידה היא' של תנועת החרות

התנחלות. אם תהיה התנחלות רבת ותצא הקריאה אל הנוער היהודי לקום ולהתנחל בשטחי המולדת, בטוחים אנו שהיענות המתנדבים תפתח דף חדש ומזהיר מעשה החלוצי. אנו יכולים להעיד על כך, מתוך נסיוננו עם הנוער הבית"רי. משינתן לו, אזרח הנוער שלנו שתי נקודות – כל שנה נקודה נוספת. ברוך השם, ואנו נברך אל כל הנוער העברי, ללא … Continued

נאומו של מר מנחם בגין בישיבת הפתיחה של הועידה ה-י"א של תנועת החרות

בנאום בגין מזכיר את פועל האצ"ל בהקמת המדינה. בגין טוען שחלוקת הארץ לא תביא לשלום, אלא תגדיל את שפיכות הדמים. בגין טוען שיש לאפשר לתושבים הערבים בישראל להחליט אם הם רוצים באזרחות ישראלית, ולהיות שווי זכויות. בגין מסביר שיש לדאוג לפליטים הערביים הנמצאים במדינה, אך אלה הנמצאים בארצות ערב הם בעיה של מדינות ערב. לענין רוב יהודי, בגין מציע כי יש לתגמל משפחות מרובות ילדים וכן לדאוג לעליה גם ממדינות ערב וגם מרוסיה, עמה יש לדון בעזרת מתווכים לאפשר ליהודים לעלות לארץ. בגין מבדיל בין פעולות המחתרות לבין הטירור הערבי, שהאצ"ל ניסה לא לפגוע במטרות אזרחיות יהודיות, ערביות ובריטיות , שהן המטרות הבלעדיות של ארגוני הטרור, יש להקים גוף מיוחד שיטפל בסוג לחימה זה. בגין קורא לנוער היהודי לישב את כל מדינת ישראל, ולהקים ערים והתנחלויות. בגין מפרט את הבעיות הכלכליות שגרם המשטר הנוכחי, וקורא לצמצום פערים ע"י עקרון חמשת המ"מים, מיגור השחיתות, פיתוח עירוני לשם שיכון זוגות צעירים. בגין קורא להקדמת הבחירות, ולאפשר לתנועת החרות להקים ממשלה חדשה קיים תקציר לנאום בארכיון האישי, מרכז מורשת בגין ,208166 ,208155

עצרת לכבודו של דוד מרקש

אבל למעלה-למעלה מכל אלה הוא היה לנו לאבינו הרוחני. וכבנים של אב, אנחנו תמיד רצינו לתת לו יד. הוא העשיר את ימינו, הוא קבע את דרך החיים שלנו, הוא נתן לנו אידאל. הוא נתן לנו שמחת חיים להיות מוכנים לתת את החיים למען האידיאל. אין חדוה יותר גדולה מנכונות כזו.

עצרת לכבודו של דוד מרקש

הוא נטע בנו אמונה כי תקום המדינה היהודית בימינו, בימינו, מעבר לאופק ולדורות. הוא קרא למסירות והחדיר אותה ללא תנאי, לנאמנות וללא סייג. זה היה בשבילנו, בשביל כל הקהל הזה, לאלפים ולרבבות, למאות האלפים בארץ ובתפוצות הגולה, אשר באחד הימים החליטו ליטול את דגלו לידיהם וללכת אחריו בטוב וברע בימים של קידמה ושל נסיגה, באור … Continued