הדר בית"רי

מאמר על רעיון ההדר ועל מקומו במחשבתו הציונית של ז'בוטינסקי.
מתוך חוברת "רעיון בית"ר: יסודות השקפת העולם הבית"רית", הוצאת נציבות בית"ר בארץ-ישראל, תל אביב תרצ"ד, עמ' 18-16.

כנס מיוחד של הכנסת הישיבה המאה-וארבעים-ושש של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ה אלול תשל"ח 27 ספטמבר 1978 – הודעת הממשלה על ההסכמים שהושגו בקמפ-דיוויד – תשובת ראש הממשלה

בגין, בהמשך הדיון מיום 25/9/1978, מבהיר כי סוגיית הישובים מובאת להצבעה נפרדת משאר פרטי ההסכם, על מנת שכל אחד יצביע (או ימנע) על פי מצפונו (גם אנשי מפלגתו שלו). בגין מדגיש שהישובים יקרים לו מאוד, אבל, הסיכוי לשלום, והפסקת שפיכות הדמים חשובים יותר.

עולם שכולו טוהר

באחד הימים הופיע בממשרדנו צעיר, שלום טבצ'ניק. הוא ביקש לעלות באחת הספינות ההן, הקטנות והרעועות, שהילכו בים סוער בין חופי איטליה לחופיה של ארץ ישראל. ישראל אפשטיין קיבל אותו לשיחה. יעלה או לא יעלה, זאת היתה השאלה. ישראל מבקש אותי לראות את האיש ולשוחח אתו למען נוכל שנינו להחליט כיצד לנהוג. טבצ'ניק נכנס לחדרי. מסתבר, … Continued

ממחתרת למפלגה

לגבי נציגי אצ"ל בחו"ל – לא, הם כן השתלבו עם ערי ז"ל. ב-1938 היה לנו כינוס בית"ר בוורשה, אחד הכינוסים החשובים שלנו, עוד בחייו של זאב ז'בוטינסקי ראש בית"ר. זה היה אז הוויכוח הגדול על הדרך של הגשמת הציונות, אבל זאב ז'בוטינסקי דרש שערי יהיה ממונה על עליה ב', והחברים הביעו פקפוק. משום שעליה ב' … Continued

ממחתרת למפלגה

לפני קום המדינה, בעצם עד ההשמדה באירופה, שתנועתנו על ידי תנועת הנוער שלה, המופלאה, בית"ר, נהגה כך, שנתיים של חייך עם בואך ארצה אתה מוסר לאומה, ואתה הולך לפלוגות גיוס או פלוגות עבודה. והיו כאלה בשנות ה-30 עשרות בכל רחבי הארץ. אני יכול הבטיחו, שאלמלא פרצה מלחמת העולם השנייה עם כל התוצאות, ההליכה לצבא הבריטי … Continued