כנס מיוחד של הכנסת הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-וארבע של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ב תשרי תשל״ז 6 אוקטובר 1976- חילול בית-התפילה והשמדת ספרי התורה במערת המכפלה והמצב בחברון

נאום בגין בעקבות חילול מערת המכפלה. בגין מביע את הזעזוע ואת הזעם בעכבו חילול בית-תפילה במערת המכפלה וספרי-תורה שהיו בו. בגין טוען שהממשלה כשלה בטיפול במשבר במספר דרכים: היא הכריזה שיהודי אשם בחילול ספרי קוראן ללא שום משפט, והיא לא הציבה חיילים לשמירה על מערת המכפלה. בגין גם מוחה נגד הוראות הממשלה להשתמש בכוח נגד מתפללים בקבר אברהם, מה שגרם לתקרית אלימה בין מתפללים לבין כוחות הביטחון. בגין מגנה את חילול ספרי קוראן. בגין קורא למתנחלים לא להרים יד על חיילים. בגין קורא לבני דתות אחרות לעשות חשבון-נפש ולבקש סליחה על חילול ספרי-תורה. בגין מביע את חזונו של חיים משוטפים של בני דתות שונות במדינה יהודית בשוויון-זכויות. בגין טוען שחברון היא חלק בלתי-נפרד של ארץ-ישראל ואין לנתק בין העם היהודי ךבין עיר חברון, גם לדעתם של הוגי הציונות "משמאל".

הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת השמינית – יום שני כ״ח אייר תשל״ד 20 מאי 1974 – הודעת הממשלה על התקפת המחבלים במעלות ובסביבתה – דיון

אדוני היושב-ראש, היום הוא יום שיחרור ירושלים. יום גדול, יום אדיר בתולדות ישראל. צריך להעלות אותו על ראש — גם יגוננו ודאגתנו. לפני שבע שנים נעשה המעשה האדיר בהיסטוריה של עמנו וזכינו לשחרר את ירושלים, שהיתה לעיר שחוברה לה יחדיו. יהי רצון ועמנו יגבר בזכות אהבת ישראל וארץ-ישראל, שבשמה הלכו חיילינו ללחום על שיחרור ירושלים, … Continued

כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושתיים של הכנסת השביעית הודעת הממשלה על היענותה לפניית ארצות-הברית בדבר הפסקת אש – דיון

נאומו של בגין ביום קבלת הפסקת-האש על-ידי ממשלת ישראל. בגין מסרב לקבל הטפות לפטריוטיזם מדוברי המערך, הטוענים שמוקדם נדי לדון במכשולים, וטען שאין הם מוסמכים לדבר בשם צהל. בגין טוען שהאחריות על המחדל המודיעיני לפני מלחמת יום כיפור היא על הממשלה ולא על הדרג המקצועי. בגין יוצא נגד קבלתה של הפסקת-האש על בסיס ההחלטה 338 של האו"ם על-ידי הממשלה. בגין טוען שניסוח ההחלטה מאפשר לאויב לחדש בכל רגע שירצה את הלחימה. בגין טוען שההפניה להחלטה 242 (חזרה לקווי 1967) אינה מקובלת על ישראל, כפי שהוא טען מאז 1970, כיוון שהתחייבות לנסיגה אינה יכולה להביא לשלום. בגין טוען שההחלטה אינה מקובלת על ישראל גם כי היא מהווה בפועל כפיית ההסכם. בגין מוחה על התבטאות של קיסינג'ר שהישווה מלחמת יום כיפור לקטטת ילדים. בגין מביא מנאומו משנת 1970, שבו חזה התפתחויות שהביאו למלחמת יום כיפור בעקבות קבלת טיוטת יארינג.

כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושתיים של הכנסת השביעית הודעת הממשלה על היענותה לפניית ארצות-הברית בדבר הפסקת אש – דיון

מי אינו עומד בחזיתות אלו? איזו משפחה, איזה קרוב, איזה שכן ואיזה ידיד אין לו היום מישהו בחזית ישראל? ואפילו לא היה – האם הילדים של שכני אינם כבני, ובנינו אינם כבניכם, על-פי אהבת ישראל?