מבוא מאת מנחם בגין ספרו של ד"ר אליהו בן אלישר לקשר ההשמדה

במבוא לספרו של ד"ר אליהו בן אלישר "קשר ההשמדה" שיצא לאור ב-1978, מנתח מנחם בגין הן את הסיבות להשמדה, בכללן את שורשי האנטישמיות והתרבות הכוחנית המליטאריסטית הגרמנית, היחס המפייס כלפי היטלר בקהילה הבינלאומית, ההסתמכות היהודית על "העולם", הפחד היהודי מנשיאת נשק להגנה עצמית וממסירות נפש, והן את הלקחים הנלמדים מהשואה: לא לבוז לדיבורים על השמדה הבאים מאויבי העם, לא לסמוך על עזרתו של "העולם", נכונות להילחם נגד הרע, שמירה על כבודנו הלאומי ואחדות בעם לנוכח הסכנות.

מבוא מאת מנחם בגין ספרו של ד"ר אליהו בן אלישר לקשר ההשמדה

..דעו לכם להתאחד מול פני אויב. בגיטו הייתה התפוררות. יהודים נפרדו ורבו ובגדו איש ברעהו והסגירו איש את אחיו ולא קמה בהם עוד רוח להתלכד ולקום על משמידהם אלא ברגע שלפני האחרון. לא כן באומה. דעו להתאחד מול אויב ולעמוד נגדו תמיד עם אחד. לעולם לא יופקרו עוד המעטים למען הצלחתם כביכול של הרבים – … Continued

חלום יום חורף

במאמר זה בגין מגיב לדברי רבין, ראש הממשלה הנוכחי, הפועל כמתנגד מרכזי לליכוד. זוהי תקופת בחירות, ורבין חושש מהתרחבותו של הליכוד. . בגין בתגובה אומר שיש לתת לעם להכריע ולהחליט בהרכבת הממשלה. הוא מוסיף ומביא את האסטרטגיה של רבין לגבי שינוי שיטת הבחירות אשר לטענתו היא צבוע ואינה נוהגת בכבוד ובהגינות כלפי הליכוד. ניתן להבין מכך כי רבין נוצר געגועים לתקופה בה שלטה הסיסמא "בלי חרות ורק"ח". ולמרות כל זאת, גוברים סימני התפוררות למערך וכן סקרי דעת הקהל המסמנים כמעט מפולת למערך. בהמשך המאמר, בגין כותב את הסיבה להקמת ממשלת ליכוד לאומי אשר באה כתגובה לדברי רבין שטען כי הקמת ממשלה זו היוותה טרגדיה – שכן, היא הוקמה בעקבות החלטת הממשלה עקב המצב המתוח לפני מלחמת ששת הימים. ומשהוקמה הממשלה ההיא, נשתנתה רוח האומה מן הקצה אל הקצה. וכידוע גם המוראל של הרמטכ"ל דאז, יצחק רבין, הורם מאוד. כל זה מראה לנו איזה ראש ממשלה דרוש לעם. לא אדם הנוהג ברעות רוח ובמשטמה כלפי יהודים. אלא הנוהג באהבת ישראל

חלום יום חורף

אך נדע – דרוש לו, לעם הזה, ראש ממשלה שינהג לא בשנאת יהודים אלא באהבת ישראל.