מ. בגין בפתיחת המועצה הארצית של תנועת חרות: מהתגוננות לאופנסיבה מדינית, משתדלנות ערובות – למדיניות בריתות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' טבת התשי"ח, 27 בדצמבר 1957
מתוך:
עמוד 1

"העובדה המכרעת במצבה המדיני של ישראל, על סף העשור להקמתה... היא בסימן שאלה שהועלה בבירות עולם שונות על אותו חלק של א"י, עליו חלה רבונתנו הלאומית הלכה למעשה... ההצהרות המושמעות חדשים לבקרים מפי שרים, שגרירים, צירים ודוברים רשמיים למיניהם בנוסח הידוע "לא נכנע, לא ניתן, לא נוותר"- אינן מקטינות, אלא להפך, מגדילות את סימן השאלה המרחף... בועידת נאט"ו... נתפרסמה ההודעה הרשמית..: "סקרנו את המצב במזרח התיכון, ובהתאם למטרות השלום של בריתנו אנו מאשרים את תמיכת ממשלותינו בעצמאות ובריבונות של המדינה באיזור זה"... במקום המילה "שלימות", הוכנסה המלה "ריבונות"... אם נזכור כי בכל האזור של המזרח התיכון אין אף מדינה אחת שכלפיה מציגה ממשלה של מדינה אחרת, איזו שהיא, תביעה על שטחה; אם נזכיר שממשלת ישראל בכל 9 שנות קיומה של המדינה, מעולם לא הציגה שום תביעה על חלקי ארץ ישראל מעבר לקווי שביתת הנשק, ואם נזכור שמדינות ערב, בגלוי, בפרהסיה, לא רק מתחנות השידור, לא רק מעל במות הפרלמנטים שלהן, אף מעל במת ארגון האומות המאוחדות, מציגות תביעה טריטוריאלית ברורה לגבי השטח עליו חלה הריבנות הלאומית של ישראל הלכה למעשה. אם נזכור את כל העובדות האלה- לא נוכל בשום פנים ואופן להתעלם מן העובדה שמחיקת המילה "שלימות" והכנסת המלה "ריבונות", פירושה שגם בועידה הזו של נאט"ו, התבלט הרצון לא לקבוע את העמדה כלפי מה שנקרא בישראל מעל הבמות הרשמיות "השלמות הטריטוריאלית של מדינת ישראל".