כנס מיוחד של הכנסת הישיבה המאה-וארבעים-ושש של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ה אלול תשל"ח 27 ספטמבר 1978 – הודעת הממשלה על ההסכמים שהושגו בקמפ-דיוויד – תשובת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התשל"ח, 27 בספטמבר 1978
מתוך:
כרך 83
נושאים:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל. שלום - תהליך השלום עם מצרים

אדוני היושב-ראש, בעקבות אותו ביטוי של השתפכות נפש אני רוצה לומר: העם בחבלי לידה. נכון, כל דבר גדול נולד בייסורים. הנס הגדול ביותר ביקום — לידת האדם — בכאבים. פה מדובר במיפנה הגדול ביותר במזרח-התיכון, באפשרות חתימת חוזה שלום בין ישראל ומצרים. איני מתפלא על המכאובים. איני מתאונן על ההפגנות — רק שלא יהיו בלילה, השכנים שלי סובלים, הילדים שלהם סובלים. אפשר להפגין ליד משרד ראש הממשלה, לא לבוא ליד ביתי הפרטי ולהעיר את כל ילדי השכנים אחרי חצות. איני רוצה להגדיר הפגנה כזאת. דרך-ארץ בוודאי אין בה. חברים אלה לומדים תורה ויודעים מה שכתוב על המלבין פני חברו ברבים. אף-על-פי-כן אין לי טענות. הכל סלוח, משום שיש מכאובים. השלום הזה נולד, קודם-כול, מדמנו. למען השלום הזה הקרבנו 12,000 מטובי בנינו, בחמש מלחמות, מלחמה אחר מלחמה, קטל אחר קטל. אנחנו רוצים לשים לזה קץ.