אסיפת בחירות ברמת גן

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אב התשכ"א, 7 באוגוסט 1961
מתוך:
P20-284

הם לא שמעו בקולנו. הם שפכו דמנו כמים. יהודים! אילו הוחזר לארץ אפילו חק קטן של הפליטים, היינו מזמינים לתוכנו גייס חמישי, היינו מזמינים שפך דם בארץ...