אסיפת בחירות ברמת גן

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אב התשכ"א, 7 באוגוסט 1961
מתוך:
P20-284

אחד מחבריה הוותיקים של מאפיי פרסם מכתב, ובו הוא כותב: "אני פוחד לפרסם את שמי פן יבולע למקור פרנסתי. זה 29 שנים שאני במפא"י, ואני מתבייש משום שאני מפחד. אבל אני בכל זאת מפחד", הוא מפחד והוא מתבייש בכך שהוא מפחד. עדויות כאלו, הודעות כאלו פוגעות בכחנו, בשיקולנו ובהכרעותינו.