משרד החינוך יתקן ספר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' טבת התשכ"ד, 20 בדצמבר 1963
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
אישים , מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, לח"י, עולי הגרדום. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדינות - בריטניה, גרמניה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, המלחמה הקרה. ממשל - פרלמנטריזם. השקפות חיים - קומוניסטים. מפלגות - רדיפת חרות. שלום
במאמר זה דן בגין בתלונתו של שגריר פולין בישראל על ספר לימוד היסטורי ישראלי אשר בו לא מופיעים גבולותיה ההיסטוריים של פולין. בגין מביע את תמיכתו בטענות השגריר וטוען, כי יש להכליל בספר את גבולה המערבי של פולין ההיסטורית לפני מלחמת העולם השנייה. בגין מציין גם את עמדתו ההיסטורית של האצ"ל, אשר לא הכיר בסיפוח הגרמני של חלקים מפולין. בגין קובע, כי האחריות חלה עתה על הממשלה, שצריכה להדפיס מהדורה חדשה של הספר. יחד עם זאת קובע בגין, שיש לבצע תיקונים לא רק בעניין גבולותיה של פולין אלא גם בהתייחסות ספרי הלימוד ההיסטוריים לאצ"ל וללח"י. בגין מציין שחלק מהספרים מציגים באור שלילי את המחתרות הלאומיות תוך השמצתן, הכפשתן והצגתן באור פאשיסטי.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים