לבל יאחר נצחונה של האמת (דברים בפתיחת הכנוס הארצי של בית"ר)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשט"ו, 12 באפריל 1955
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם, יסודות מדיניות החוץ. אישים - דוד רזיאל, זאב ז'בוטינסקי. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים, עבר הירדן. מפלגות - בית"ר. בטחון - הבלגה, פעולות תגמול. שלום - הסכמי הביניים. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). חינוך - ערכים בחינוך
בגין פורס את הערכים החינוכיים של בית"ר לפני קום המדינה ואומר שאחרי שחלק מהמטרות הוגשמו או בתהליכי הגשמה, יש לחנך את הנוער לערך של שלמות הארץ. הוא מתייחס לנסיונות של הממשלה להביא שלום עם מדינות האזור בשלושה דרכים שלא הצליחו, ואולי אף הגבירו את שפיכות הדמים שעומדים בסתירה עם שלום. הוא טוען שאין להיות תבוסתן במלחמה למען השלום, שיגיע רק בעזרת האמת, ובהכרה בזכות שלנו לא"י (גם החלקים בה שטרם נכבשו) ובכח זכות זו תפסק שפיכות הדמים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים