כנסת ריבונית או כפופה לפקודות הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אדר התש"ט, 22 במרץ 1949
מתוך:
עמוד 1,2
נושא:
ממשל - כנסת, פרלמנטריזם
מתוך נאומו של בגין, שמעלה את השאלה: מי רשאי לקבוע את סדר היום של ישיבות הכנסת