כנסת ריבונית או כפופה לפקודות הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"א אדר התש"ט, 22 במרץ 1949
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.