בקונגרס ובכנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשט"ז, 11 במאי 1956
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים, עבר הירדן. תפוצות - ההסתדרות הציונית, הקונגרס העולמי. ריכוז האומה - העלאת יהודי מדינות ערב. אישים - זאב ז'בוטינסקי, לוי אשכול. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט. מדינות - ירדן. ממשל - כנסת, פרלמנטריזם. מפלגות - מפא"י, מפלגת חירות. חינוך - נוער. תיקון החברה - שחיתות. שלום
במאמר זה בהתייחסו לקונגרס הציוני האחרון שננעל.בגין מספר בין השאר על הצ"ח שהקים בזמנו ז'בוטינסקי שבעקבותיו קמה המדינה ותלמידיו מילאו תפקיד חשוב במלחמת השחרור. בגין במאמר זה מדבר גם על השוני הרב שגלום בכנסת לעומת הקונגרס הציוני . בגין מזכיר במאמרו את נאומיו של חבריו בקונגרס הציוני :דב שילנסקי שדיבר על יחסי ישראל –גרמניה . ומר זו'רנו שדיבר על בעית העליה מצפון אמריקה . בגין מציין בסיפוק כי על פי דרישת "חרות" הצהיר הקונגרס בהחלטתו על הקשר ההיסטורי הבלתי מנותק בין העם היהודי ובין א"י.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים