במוצאי יום הכפורים הותקפו תחנות המשטרה הבריטיים ע"י חיילי האצ"ל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התש"ד, 13 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 134-135
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה, תאור קרב. בטחון - טוהר הנשק
בגין מפרט את ההתקפה על תחנות המשטרה הבריטיות במוצאי יום הכיפורים תש"ה