במוצאי יום הכפורים הותקפו תחנות המשטרה הבריטיים ע"י חיילי האצ"ל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ה אלול התש"ד, 13 בספטמבר 1944
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.