אשכול נמנע מלעורר את דעת הקהל העולמית נגד מדענים גרמנים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' תמוז התשכ"ד, 11 ביוני 1964
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - אופוזיציה. מדינות - ארה"ב, גרמניה, מצרים. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב, יחסי ישראל-גרמניה. אישים - לוי אשכול, פנחס לבון. בטחון - מרוץ חמוש
העיתון מדווח על הפגנת "חרות "בחיפה בנוכחות אלפים. בגין יצא נגד פספוס ההזדמנות בעת ביקורו של רה"מ אשכול בארה"ב כאשר נמנע מלהעלות את בעית המדענים הגרמנים הפועלים במצרים כדי לעורר את דעת הקהל העולמית. עוד עמד בגין על סכנת הטילים מצד מצרים על בטחונה של ישראל, ועל כך שאפשר לעמוד על טיב פעילותה של מפא"י מקורותיה בועדת השבעה ובפרשת לבון.