אשכול נמנע מלעורר את דעת הקהל העולמית נגד מדענים גרמנים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון א' תמוז התשכ"ד, 11 ביוני 1964
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.