מאגר כתבי מנחם בגין

מנחם בגין פעל לאורך כל חייו לאור תפיסה מקיפה ומגובשת של התורה הלאומית-הליברלית שעיקריה ריכוז האומה, שחרור המולדת, חירות היחיד, תיקון החברה ועליונות המשפט.

במשך עשרות שנות יצירה ומעש כחניך בית"ר, מפקד האצ"ל, יו"ר האופוזיציה בכנסת ישראל וראש ממשלת ישראל, הוא השאיר אחריו אין ספור מאמרים מקיפים, נאומים חוצבי לבבות, דיונים סוערים מעל בימת הכנסת ופעילות מפלגתית, פרלמנטארית ומדינית.

מאגר מידע זה המבוסס על כתביו של מנחם בגין, הינו חוליה נוספת בפעילותו של מרכז מורשת מנחם בגין בהנחלת התפיסה הלאומית-ליברלית בקרב אזרחי מדינת ישראל ובני הלאום היהודי.

ככל מעשה אנוש עלולה ליפול שגגה בעבודתנו. אנו נשמח לקבל הערות ותיקונים כדי שנוכל לשפר מאגר מידע זה.

מנחם בגין

הציטוט היומי

... עתה איןמנוס מפני שאלות, שמכתיבן הוא הוד מעלתו השכל הישר. אם פסק דינו של מר המרשילד ושל כל אלה, העומדים מאחוריו הוא חשוב בעניניו, עלינו לוותר על התגמול. ואם אין אנו מוכנים לקבל את הדין; אם אנו מוכנים לטעון, כי הריגת תשעת המצרים היא הגנה עצמית, מהי החכמה האנושית ומהו האינטרס הלאומי להגביל, מרצוננו החפשי, את המושג הגנה עצמית להריגת-נגד ההופכת להיות, לאורך ימים, מעין מוונדטה מזרח-תיכונית? אם אף ה"תגמול" לא זכה, ואין עוד סכוי יזכה, להכרת העולם כדרך להגנה עצמית, למה, לא נאמר, כי זכותו של עמנו המותקף להגנה עצמית כוללת עקירת הבסיסיים הקיימם על אדמת ארצנו, מהם באים המרצחים? יורשה לי להעיר, עמיתי הקוראים וידידתי הקוראת, כי לדעתי, יש סיכוי טוב יותר לקבל הכרה במהות זו של הגנה לגיטימית מאשר בפשיטות התגמול והריגות המארב הנגדיות. אבל לכל הדעות, מה אנו יכולים עוד להפסיד, אם נעמוד, בהתאם לאמת, לא על הצמצום הזוכה בלאו הכי לגנוי, של המושג הגנה עצמית, אלא על הרחבתו? סוס על אוכפו למי שיוכיח, כי אין הגיון בניתוח זה. אבל הממשלה, הדוברת לתוך מבוי, אינה משאירה לעצמה אפילו דרך נסיגה.
מתוך מאמר עיתון, י"ז אלול התשט"ז, 24 באוגוסט 1956

ההשקפה הלאומית-ליברלית

הרומן חמישתם
הרומן חמישתם ויצירתו הספרותית של זאב ז'בוטינסקי
משנתו של בגין
פרופ' אלה בלפר על משנתו הלאומית-ליברלית של מנחם בגין לאור הגותו של מורו ורבו זאב ז'בוטינסקי
דברי ימי ז'בוטינסקי
הרצאתו של הרצי מקוב, ראש מרכז מורשת בגין, על חייו השקפתו הלאומית-ליברלית של זאב ז'בוטינסקי