מאגר כתבי מנחם בגין

מנחם בגין פעל לאורך כל חייו לאור תפיסה מקיפה ומגובשת של התורה הלאומית-הליברלית שעיקריה ריכוז האומה, שחרור המולדת, חירות היחיד, תיקון החברה ועליונות המשפט.

במשך עשרות שנות יצירה ומעש כחניך בית"ר, מפקד האצ"ל, יו"ר האופוזיציה בכנסת ישראל וראש ממשלת ישראל, הוא השאיר אחריו אין ספור מאמרים מקיפים, נאומים חוצבי לבבות, דיונים סוערים מעל בימת הכנסת ופעילות מפלגתית, פרלמנטארית ומדינית.

מאגר מידע זה המבוסס על כתביו של מנחם בגין, הינו חוליה נוספת בפעילותו של מרכז מורשת מנחם בגין בהנחלת התפיסה הלאומית-ליברלית בקרב אזרחי מדינת ישראל ובני הלאום היהודי.

ככל מעשה אנוש עלולה ליפול שגגה בעבודתנו. אנו נשמח לקבל הערות ותיקונים כדי שנוכל לשפר מאגר מידע זה.

מנחם בגין

הציטוט היומי

המלחמה היא התקווה, התקווה היחידה. וחובתו של כל חייל הנופל בשבי האוייב לחשוב כיצד להימלט, כדי לחזור לחזית המלחמה. חובת חבריו היא לסייע בידו. וזאת יודע הלוחם העברי: אין כבלים ששאיפת החופש לא תשברם. ואין בית-כלא אשר עוז רוח ומוח חושב לא יפרצו חומותיו. חיילי המחתרת ברחו ממחנה סודן וממחנה אריתריאה, מלטרון ומירושלים. ומבצר עכו, שנחשב לבלתי נכבש ובלתי חדיר, לא נשאר יוצא מן הכלל. כן, שוב נשפך דמנו והרווה את הרי הגליל. אך לא דם טבוחים הוא, כי אם דם לוחמים וגבורים, המוליד גבורים חדשים, המצמיח גבורה מחודשת, המביא חרות למולדת וחיי כבוד לעם. ועם האבל על אחים אהובים שהלכו לבלי שוב, ועם זכרם האלמוות בלב - הלוך נלך בדרך המלחמה, דרך היסורים העל-אנושיים, בדרך החיים היחידה - עד בוא היום בו נעלה למבצר עכו, שאת חומותיו פרצנו, ונמחה מתחת שמי ארצנו את הבסטיליה הבריטית, סמל העבדות, מבצר העריצות. יום זה, יום השחרור לכל שבויי ציון ושביה. אינו רחוק עוד. הוא יבוא בזכותם של אלה העומדים במערכות החופש, המפרים את אדמת המולדת בדם לבם.
מתוך כרוזים, י"ז אייר התש"ז, 7 במאי 1947

ההשקפה הלאומית-ליברלית

הרומן חמישתם
הרומן חמישתם ויצירתו הספרותית של זאב ז'בוטינסקי
משנתו של בגין
פרופ' אלה בלפר על משנתו הלאומית-ליברלית של מנחם בגין לאור הגותו של מורו ורבו זאב ז'בוטינסקי
דברי ימי ז'בוטינסקי
הרצאתו של הרצי מקוב, ראש מרכז מורשת בגין, על חייו השקפתו הלאומית-ליברלית של זאב ז'בוטינסקי