מאגר כתבי מנחם בגין

מנחם בגין פעל לאורך כל חייו לאור תפיסה מקיפה ומגובשת של התורה הלאומית-הליברלית שעיקריה ריכוז האומה, שחרור המולדת, חירות היחיד, תיקון החברה ועליונות המשפט.

במשך עשרות שנות יצירה ומעש כחניך בית"ר, מפקד האצ"ל, יו"ר האופוזיציה בכנסת ישראל וראש ממשלת ישראל, הוא השאיר אחריו אין ספור מאמרים מקיפים, נאומים חוצבי לבבות, דיונים סוערים מעל בימת הכנסת ופעילות מפלגתית, פרלמנטארית ומדינית.

מאגר מידע זה המבוסס על כתביו של מנחם בגין, הינו חוליה נוספת בפעילותו של מרכז מורשת מנחם בגין בהנחלת התפיסה הלאומית-ליברלית בקרב אזרחי מדינת ישראל ובני הלאום היהודי.

ככל מעשה אנוש עלולה ליפול שגגה בעבודתנו. אנו נשמח לקבל הערות ותיקונים כדי שנוכל לשפר מאגר מידע זה.

מנחם בגין

הציטוט היומי

על כן שתי דרכים עומדות בפניכם בימי מבחן אלה: או להכריח את מנהיגיכם הנרתעים - לפעול, או להבריח את המנהיגים הפחדניים ולהושיט יד, מתוך אחוות אחים ואחוות הנשק, לאלה, שאינם עושים פלסתר את דבר מלחמת השחרור העברית. לאלה שנלחמים ואינם מתפלספים, מקריבים ואינם מפטפטים, מכים באויב ולא מייללים, עומדים במערכה זה שנים ואינם מתחמקים ממנה אחרי המכה הראשונה. כך תקום חזית הנוער הלוחם; כך יתלכד העם ויגיע, אחרי קרבנות הכרחיים וייסורים בלתי נמנעים, אל מטרתו: אל שחרור המולדת ותחיית האומה.
מתוך כרוזים, כ"ט תשרי התש"ז, 24 באוקטובר 1946

ההשקפה הלאומית-ליברלית

הרומן חמישתם
הרומן חמישתם ויצירתו הספרותית של זאב ז'בוטינסקי
משנתו של בגין
פרופ' אלה בלפר על משנתו הלאומית-ליברלית של מנחם בגין לאור הגותו של מורו ורבו זאב ז'בוטינסקי
דברי ימי ז'בוטינסקי
הרצאתו של הרצי מקוב, ראש מרכז מורשת בגין, על חייו השקפתו הלאומית-ליברלית של זאב ז'בוטינסקי