הישיבה הארבע מאות וארבעים ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, ט"ז באייר התשמ"א 20 במאי 1981 – הצעה לסדר היום דברי ראש הממשלה בקריית גת ביום 13 במאי 1981

בגין עונה לח"כ אלוני שטענה שבגין בנאום בקריית גת מסר פרטים חסויים על מפעל לייצור רובים בגליל תוך שהוא מדבר על בעיית האבטלה, פרטים שלאחר מכן הצנזורה פסלה לפרסום. בגין טוען שכראש ממשלה הוא ראשי להחליט להסיר את הסודיות מנושא מסויים, ובמה שהוא אמר לא היתה פגיעה בבטחון המדינה. בגין מסבר כיצד ממשלתו מטפלת בבעית האבטלה ובאיום לסגירת מפעלים.

הישיבה המאתיים-ושישים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ז חשון תש"ם 7 נובמבר 1979 הודעת הממשלה על צרוף שר ושינויים בחלוקת התפקידים בין חברי הממשלה

בגין מודיע על חילופי תפקידים בממשלתו. בגין טוען שאין מקום לדיונים גדולים על הסכם השלום עם מצרים כי הוא כבר נחתם, ועכשיו הוא בשלבי ביצוע. בגין טוען שהאידיאולוגיה הפלשתינאים, כפי שמכנים אותה, שמופיעה בצ'רטר הפלשתיני, מטרתו היא לא אידיאולוגיה אלא משהו שחייבים להלחם בו. בגין משווה את האמנה ל'מיין קאמפף". בעניין מצוקת הדיור בגין מציין הממשלה עשתה ותמשיך לעשות למען שיפור המצב. בגין מסביר שהמצב הכלכלי הבעייתי הוא שילוב של קשיים קודמים וכתוצאה מהשינויים הבינלאומיים, אך כבר היו זמנים קשים יותר, גם את אלה נעבור.

הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

בגין מגיב לפרסומים על פיהם ירושלים תחולק, ומבהיר שירושלים שוחררה, והיום יכול כל אדם מכל דת להגיע למקומות הקדושים לו. בגין מספר על אוניה ישראלית שעברה בתעלת סואץ, דבר שהתאפשר בעקבות הסכם השלום שנחתם, ומהווה נקודת מפנה חשובה לישראל. בגין מונה את עקרונות מדיניות ישראל כלפי לבנון. בגין סוקר את פעילות משרדו לעניין התקציב. בגין מברך את אסירי ציון המשוחררים הנוכחים במליאה, ומקווה לשחרור כל השאר. בגין מגיב לדבריו של פרס שלא נוכח בכנסת.

נאום לאומה – מוצאי שבת, 2.9.1978

נאום לאומה לפני היציאה לקמפ-דייוויד במסגרת תהליך השלום עם מצרים. בנוסף, מתייחס בגין לאיומי השביתה של המורים, ולפיתרון מצוקת הדיור.

אפילוג לחוברת נושאים כלכליים

בגין מסביר כי הקמת ממשלת הליכוד הלאומי היתה הכרח וכנראה גם אחת הסיבות לנצחון הגדול של מלחמת ששת הימים. בגין טוען כי הסיבות להקמתה, לא פגו עדיין, ולכן למרות י מספר חילוקי דעות לגביחוק התקציב, גח"ל לא מעוניין להצביע באופן כזה שיפרק את ממשלת הליכוד הלאומי. אם בשלב מסוים, מציין בגין, ירגיש גח"ל כי אין הוא יכול לשרת יותר את המדינה כחלק מממשלה זו, יפרוש ממנה. התאריך המצויין אינו מדוייק.