המשק הקרוי פועלי

במאמר זה יוצא בגין נגד מפעלי ההסתדרות (תנובה, משביר מרכזי, סולל בונה) אשר צוברים רווחים על גבו של האזרח ומפירים את סיסמת השוויון הסוציאליסטי שאמור היה לתת את עיקר כוחו להמונים אך לא הצליח להגשים את עצמו. בגין יוצא נגד הממשלה המחזיקה בארגונים אלה, ועומדת מאחורי הפעולה הכלכלית של צוברי הרווחים הסוציאליסטים על חשבון הציבור. בגין טוען כי משק הנתמך בגלוי ובנסתר בשיטתיות ע"י השררה זכות יתר מוגזמת לו.

מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית: "קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!"

העיתון מביא מנאומו של בגין שהיה נאום בחירות לקראת הכנסת ה3. בנאום שנשא בגין בכיכר מוגרבי בת"א הוא אמר בין השאר כי אסור להפריד בין בעיות משק לבעיות מדינה .בגין טען כי מצבה הכלכלי הקשה של המדינה נובע מהבזבוז המתמיד של כספי האומה, מפעלים מונופוליסטיים (כדוגמת תנובה) הנתמכים ע"י האומה, ירידת השקעות הון, והפליה בלתי פוסקת בתשלום מיסים. בגין טען כי על מנת לצאת ממצב כלכלי קשה זה יש צורך בביטול המונופולין, בעידוד השקעות הון פרטיות, הפרדה בין איגוד מקצועי לבין בעלות על מפעלי תעשיה. בעברו לדבר על הבעיות המדיניות טען בגין כי הממשלה אשמה במצבה המדיני הקשה של ישראל שכולל: בידוד, שפיכות דמים, חיזוק האויבים, וסכנת מלחמה כלל חזיתית. בגין טוען כי הממשלה לא הצליחה להביא ביטחון למדינה וכי עד עתה נהרגו קרוב ל1,000 יהודים. בגין טוען כי כישלון הממשלה גרם לסכנת מלחמה כלל חזיתית שהפתרון היחיד לה הוא מבצעים מרוכזים שיפעלו נגד בסיסי התוקפנות. בגין קרא לאזרחים לפעול למען החלפת הממשלה.

מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית; קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!

העיתון מביא מנאומו של בגין שהיה נאום בחירות לקראת הכנסת ה3. בנאום שנשא בגין בכיכר מוגרבי בת"א הוא אמר בין השאר כי אסור להפריד בין בעיות משק לבעיות מדינה .בגין טען כי מצבה הכלכלי הקשה של המדינה נובע מהבזבוז המתמיד של כספי האומה, מפעלים מונופוליסטיים (כדוגמת תנובה) הנתמכים ע"י האומה, ירידת השקעות הון, והפליה בלתי פוסקת בתשלום מיסים. בגין טען כי על מנת לצאת ממצב כלכלי קשה זה יש צורך בביטול המונופולין, בעידוד השקעות הון פרטיות, הפרדה בין איגוד מקצועי לבין בעלות על מפעלי תעשיה. בעברו לדבר על הבעיות המדיניות טען בגין כי הממשלה אשמה במצבה המדיני הקשה של ישראל שכולל: בידוד, שפיכות דמים, חיזוק האויבים, וסכנת מלחמה כלל חזיתית. בגין טוען כי הממשלה לא הצליחה להביא ביטחון למדינה וכי עד עתה נהרגו קרוב ל1,000 יהודים. בגין טוען כי כישלון הממשלה גרם לסכנת מלחמה כלל חזיתית שהפתרון היחיד לה הוא מבצעים מרוכזים שיפעלו נגד בסיסי התוקפנות. בגין קרא לאזרחים לפעול למען החלפת הממשלה.

הישיבה המאה ושמונים וחמש של הכנסת הראשונה-הרכב הממשלה החדשה

בנאומו בגין מתנגד לצעדים שבן גוריון וממשלתו נוקטים בכל הקשור לקביעת מועד חדש לבחירות. הוא אומר כי המדינה הגיעה לפשיטת רגל כלכלית ומוסרית. הממשלה לא עמדה בהבטחתה להוריד את יוקר המחיה והוא אף עלה. בגין מביע התנגדות להגבלת העלייה ממדינות צפון אפריקה ועל היחס הרע שקיבלו עולים מפולין בבואם לחופי ישראל וטוען שהתנהגות זו עלולה לגרום לכך שיפסיקו להגיע עולים. בגין מציין את העוול בבקשתה של מפא"י מחברות התחבורה להעביר לה כספים, אשר שולמו להן מכיסם של ציבור הנוסעים. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב-3 בנובמבר 1950.

הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת הראשונה – קליטת העליה והמלחמה ביוקר החיים

דברי בגין בכנסת שמתנגד לחוסר הקליטה הכלכלית של העולים החדשים ומתריע על הסכנות בהפסקת העלייה. כמו כן יצא בגין נגד מדיניות הצנע והורדת רמת החיים. בגין טוען שחברת "נשר" מייקרת חומרי גלם בגלל היותה מונופול, ויוצא נגד האפליה של הממשלה אשר לא מסכימה כי הנוער ילך ויקים יישובים בשטחים.