דרשת מלון המלך דוד יולי 1946- יולי 1976

בגין מפרט את פרשת מלון המלך דוד בשנת 1946, על מנת להבדיל את פעולות המחתרת, מפעולות "החזיתות למינהן" בימינו. בגין עובר מההתכתבויות עם מפקדת ההגנה לפעולה עצמה, לפרסומים אחריה.

ממחתרת למפלגה

מדוע אנחנו לא השתתפנו בממשלה הזמנית. אני חושב שיש לכך שתי סיבות. ראשית – אולי הגברת תתמה לשמוע, אפילו לא עלה על דעתנו לבקש לשתפנו בממשלה. משהו מתמיה, אבל אני אומר לך גבירתי, אמת לאמיתה, לא עלה על דעתנו. אנחנו נלחמנו, זכינו להכרזת העצמאות, הסתייגנו מן ההסכמה לחלוקת ארץ-ישראל במפורש הודענו שאנחנו מאמינים שארץ-ישראל תשוחרר … Continued

העיר שחוברה לה יחדיו

פלאי גבורה אגדתיים נכתבו על המתרס ההוא בדם של טובי בנינו, שעמדו עד הרגע האחרון, עד הנשימה האחרונה במלחמה על לב האומה. הלוחמים, חיילי ההגנה והאצ"ל, לא נכנעו. רובם נפצעו או נפלו בקרב. לא כניעה היתה בעיר העתיקה, אלא מלחמת גבורה עילאית, המחזירה אותנו לימי קדם של אומתנו, עת בני עמנו עמדו על הר-הבית, ויחד … Continued

שאלות ותשובות עם השר מנחם בגין בצוותא בקיבוץ הארצי

האלוף שאלתיאל היתנה תנאי, שנכבוש את דיר יאסין, ולא נסתפק בפשיטה. ב-48 עמדנו בפני השמדה. הם החלו ברציחות. התקיפו גם אוטובוסים. בימים ההם היה צורך לבוש את דיר יאסין, כי צריך היה לעשות שם שדה-תעופה. לכן אמרו: תכבשו. כך עלו על דיר יאסין. הודיעו מראש ברמקול לעזוב את המקום, כדי למנוע פגיעה בנשים וילדים. האמת … Continued

האמת על המלון המלך דוד

במלאת 20 שנה לפיצוץ במלון המלך דוד מביא העתון קטעים נבחרים מהספר המרד, בהם בגין מפרט את הליך המבצע, ההתרעות השונות שהתקבלו, ועל המאבק על האמת לאחר הפעולה.