בחירות

הבחירות הן יום חג לדמוקרטיה, משום שהן מימוש של העקרונות הבסיסיים עליהם מושתתת התפיסה והשיטה הדמוקרטית. אך הבחירות אינן המימוש היחיד המבטיח את חירותו של היחיד, ואת בחירת העם, כקבוצה וכיחידים, בשלטון. מתוך תפיסתה הלאומית-ליברלית, העמיקה התנועה הרביזיוניסטית את התפיסה הדמוקרטית ובתוך כך העלתה על נס את הפשרה, את שוויון הזכויות והדאגה למיעוטים ואת תפקידה … Continued

מנחם בגין אל הבוחרים בישראל

לא כך נוהג המערך. הוא רוצה מונופולין. הוא שואף לשלטון נצחי, חד-מפלגתי, הוא מתפאר בכך כי הציב לנו 5 ראשי ממשלה. אבל אם מפלגה אחת מחליפה ראשי ממשלה, אין בכך שום הוכחה לקיומה של חירות אזרחית. גם במדינות טוטליטריות מתחלפים ראשי ממשלה – כולם ממפלגה אחת. הביטוי האמיתי, למעשה היחידי, של דמוקרטיה פרלמנטרית הוא בחילופי … Continued

חלום יום חורף

במאמר זה בגין מגיב לדברי רבין, ראש הממשלה הנוכחי, הפועל כמתנגד מרכזי לליכוד. זוהי תקופת בחירות, ורבין חושש מהתרחבותו של הליכוד. . בגין בתגובה אומר שיש לתת לעם להכריע ולהחליט בהרכבת הממשלה. הוא מוסיף ומביא את האסטרטגיה של רבין לגבי שינוי שיטת הבחירות אשר לטענתו היא צבוע ואינה נוהגת בכבוד ובהגינות כלפי הליכוד. ניתן להבין מכך כי רבין נוצר געגועים לתקופה בה שלטה הסיסמא "בלי חרות ורק"ח". ולמרות כל זאת, גוברים סימני התפוררות למערך וכן סקרי דעת הקהל המסמנים כמעט מפולת למערך. בהמשך המאמר, בגין כותב את הסיבה להקמת ממשלת ליכוד לאומי אשר באה כתגובה לדברי רבין שטען כי הקמת ממשלה זו היוותה טרגדיה – שכן, היא הוקמה בעקבות החלטת הממשלה עקב המצב המתוח לפני מלחמת ששת הימים. ומשהוקמה הממשלה ההיא, נשתנתה רוח האומה מן הקצה אל הקצה. וכידוע גם המוראל של הרמטכ"ל דאז, יצחק רבין, הורם מאוד. כל זה מראה לנו איזה ראש ממשלה דרוש לעם. לא אדם הנוהג ברעות רוח ובמשטמה כלפי יהודים. אלא הנוהג באהבת ישראל

מהו ממשל בהסכמת העם

במאמר זה בגין מדבר על הבחירות שהיו זה לא מכבר בבריטניה בהן, בשל שיטת הבחירות הנהוגה שם, לא ניתן ביטוי לקולות הרבים שלא ניתנו לאחת משתי המפלגות הגדולות. בגין טוען, שגם אם בדמוקרטיות השלטון לא נהנה מיציבות של תמיכת רוב הציבור היא עדיפה על משטרים טוטליטרים.

צירי לידה של ליכוד

במאמר זה בגין מפרט את הקשיים הנקרים במו"מ להקמת סיעת הליכוד בין מרכיביה השונים. בגין מונה עיקרים שהוסכמו בעניינים מדיניים בין המפלגות – כמו הזכות לארץ-ישראל ושלום בהסכם שלום בלבד, ומסביר איך התמודדו עם נושאים שאין עליהם הסכמה כמו הבחירות לרשויות המקומיות, או שיטת הבחירות הכלליות. בגין מסיים ואומר שעם כל הקשיים הוא מאמין בסיעת הליכוד ובצורך בה.