רוח היהדות ויהדות הרוח

אדוני היו"ר עמיתי המרצים גבירותי ורבותי, הלילה הזה בדוננו על רוח היהדות וברוח היהדות וביהדות הרוח אי אפשר לה לנפש שלא להתעטף באהבה. אהבת אדם עמוקה, לעם אשר עם כל חסרונותיו ויש לו חסרונות, ועם כל ירידותיו, והיו לא ירידות, ואנחנו נתרחק ת"ק פרסה מהפילוסופיה של מטייה שובון הוא עם מיוחד במינו שראוי לאוהבו בכל … Continued

אלפים האזינו לדבר תנועת החרות בפתיחת מסע הסברה על "טילים ופליטים"

אין זה נכון… כי אסור לנו לומר: אף לא פליט אחד. חובתנו לומר זאת. וזו אינה קיצוניות אלא תמצית המתינות שמקורה הדאגה לבטחונו של כל ילד בישראל… כאשר המדובר בארץ ישראל, הרי החזרת פליטים חלה על עם אחד בעולם כולו: על העם היהודי.

תשובה לנבונים

מה איפוא מסמלים משרדים אלה: עליה, או ירידה? האם אין הם אמצעי של הסוואה והונאה ונסיון ליצור רושם, כי עוד קיימת עליה יהודית בעוד שהיא מתחסלת בעצם ימי הטבח בגולה? האם הערבים צריכים היום להתקיף את המשרדים? מדוע? הן הערבים מפחדים בראש וראשונה מפני עליה יהודית. הקיימת היום עליה יהודית? הערבים, כבוד העורך, שקטים ומנומסים … Continued