הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח כסלו תשל"ח 28 נובמבר 1977 – הודעה מדינית מפי ראש הממשלה

בגין מדווח על הזמנה שהועברה משר החוץ של מצרים לדיין, דרך שגרירי מצרים וישראל באום לשיחות בלתי פורמאליות בקהיר, ומונה את השליחים הישראלים. בגין משבח את סאדאת על שהגיע לישראל ומספר על האווירה הטובה ששררה בשיחותיהם הפרטיות. בגין פורס לפני הכנסת את הפעמים בהם הושיט ידו לשלום עם מצרים עד שנענה. בגין מדגיש שביקורו של סאדאת נקבע תוך שמירת השבת ושמירה על כבודה. בגין מדגיש שהרצון לשלום לא מוגבל למצרים אלא לשאר מדינות ערב. בגין מתאר את התלכדות הקהילות היהודיות בעולם ובארה"ב בפרט לאור היחסים עם מצרים. בגין טוען שלמרות שמפלגות האופוזיציה דהיום טענו שאם בגין יקים ממשלה היחסים עם המדינות השכנות וארה"ב יתדרדרו ההפך קרה. במהלך הדיון בגין מגיב לקריאות ביניים רבות בעניין המינוח פלשתינאים לעומת ערביי ישראל

הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח כסלו תשל"ח 28 נובמבר 1977 – הודעה מדינית מפי ראש הממשלה

יום לאחר מכן נמסרה לי הודעה כמוסה שהנשיא סאדאת מבקש לבוא אלינו במוצאי-שבת. ומקהיר הגיעתנו השאלה באיזו שעה הוא צריך או יכול לבוא, למען לא תחולל השבת. תשובתי היתה: בין השעה שבע-וחצי לשמונה בערב.

הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח כסלו תשל"ח 28 נובמבר 1977 – הודעה מדינית מפי ראש הממשלה

להווי ידוע, אדוני היושב-ראש, כי מדינת היהודים מדינתנו, והיא תכבד את השבת לעיני כל העולם. ולכן גם הנשיא סאדאת הבין שאם הוא רוצה לבוא אלינו במוצאי-שבת, צריך לחשב את הזמן כך שאנחנו, למען הכן את קבלת-הפנים, לא נחלל את השבת.

גדולת המורה בהשפעת תורתו

בגין נושא דברי הספד לזבוטינסקי, לרגל עשור להעלאת עצמותיו.בגין מספר כי בשנת 1940, שהיתה שעה קשה לאירופה כולה, ובמיוחד לעם היהודי, גם באירופה, וגם בארץ, מותו של זבוטינסקי היה קשה יותר, שכן, הוא היה מקור התקווה. בגין מסביר שבצוואתו של זבוטינסקי ניתנה ההוראה שרק ממשלה יהודית יכולה להורות על הבאתו ארצה, ולכן מעשה זה התמהמה עד שאשכול שמע על כך, והסכים. בגין מבהיר שתורתו של זבוטינסקי רלוונטית גם להיום. שכן ישראל צריכה להיות אור לגויים מבחינת צדק חברתי, וכן יש לעם זכות על הארץ, אליה תשוב ותרוכז כל האומה ויהיה בה רוב יהודי.

כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות -ושבעים-ותשע של הכנסת השביעית יום חמישי, כ״ה כסלו תשל״ד 20 דצמבר 1973 – הודעת הממשלה על החלטתה להשתתף בוועידת זינבה – דיון

השבת איננה עניין לאמונה דתית בלבד; זהו עניין של מעמד לאומי היסטורי נצחי… זוהי גאוות ישראל ועלינו להוכיח את גאוות ישראל.