הישיבה האחת עשרה של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"א בשבט תשל"ד, 13 בפברואר 1974 – הצעות לסדר-היום – התוקפנות הסורית ומצב שבויינו בסוריה וגילוי נעדרים

בגין טוען שלגורל השבויים הינו מעניינם של כל אזרחי המדינה וגם של כל העם היהודי בכללותו. בגין דורש מהממשלה לחזור לעמדתה הקודמת שלה ולהתנות שיחות על הפרדת כוחות עם סוריה בחילופי שבויים, ולא רק במילוי התנאים של אמנת ז'נבה. בגין תובע מהממשלה להפעיל לחץ גם על מצרים כדי שהיא תאפשר למצוא גופות נהדרים ולברר גורלם של הנעדרים. בגין מזדהה עם התביעה של משפחות הנעדרים לאפשר רישום שמות הנעדרים בחוברת הנופלים. בגין מבקר עמדת הממשלה כלפי תקריות בחזית הצפונית מול כוחות סוריה וטוען שהגישה שמתנה הפסקת התקריות בהפרדץ כוחות מוטעית, שהפסקת אש מחייבת הפסקת פעולות איבה ושעל ישראל להבהיר זאת לסורים, אם יידרש – בעזרת צה"ל. בגין מבקר את ביטויו של שר החוץ שלפיו ישראל מוכנה לבצע נסיגה חלקית מהשטחים וטוען, שהגישה זאת אינה מקובלת על הרוב בכנסת החדשה.

הישיבה האחת-עשרה של הכנסת השמינית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ד – 13 פברואר 1974 – הצעות לסדר-היום – התוקפנות הסורית ומצב שבויינו בסוריה וגילוי נעדרים

עניין השבויים והנעדרים איננו יכול ואסור שיהיה עניינם של מספר אלפי נפשות חרדות, מודאגות ומייחלות. הוא חייב להיות עניינם של כל שלושת מיליון אזרחי המדינה, ולמעשה עניינם של כל ארבעה-עשר מיליון היהודים במולדת ובתפוצות הגולה. אם יש משמעות למאמר "ישראל ערבים זה בזה״ — ואויבינו מוכיחים מתקופה לתקופה כמה עמוקה משמעותו של מאמר זה — … Continued

הכנס מיוחד של הכנסת: הישיבה הארבע-מאות-ושבעים-ושש של הכנסת השביעית – יום שני, ט״ו כסלו תשל"ד, 10 דצמבר 1973 – הצעה לסדר-היום – תביעה לחקירת היחס אל שבויי המלחמה שלנו במצרים ובסוריה

בגין מספיד את חיילים ואזרחים שאיבדו את חייהם במלחמת יום כיפור.בגין מזדהה עם סבל המשפחות של חיילים שנפלו לשבי מצרי או סורי. בגין מאשים את סוריה ומצרים בפשעי מלחמה כלפי שבויים ישראלים ובעבירה על אמנת ז'נבה. בגין קורא לערוך חקירה פרלמנטארית של הפשעים הללו. בגין קורא גם להקים וועדה בין-לאומית לחקירת היחס לשבויים ישראלים בסוריה ומצרים. בגין מזכיר קיומה של ההבטחה של הנשיא ארה"ב להחזיר שבויים ישראלים. בגין קורא לרוסיה ולארה"ב להפעיל לחץ על סוריה בנושא. בגין מבקש, באופן חריג, לאשר צירוף עדויות של שבויים ישראלים שחזרו משבי המצרי לפרוטוקול המליאה, כדי להדגיש את חשיבות הנושא.

כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-וחמש של הכנסת השביעית – הצעות לסדר- היום – תביעתנו לשיחרור מיידי של שבויי המלחמה שלנו ממצרים ומסוריה

בגין מעלה בכנסת נושא של שחרור שבויי מלחמה שנפלו לידיהם של סורים ומצרים. בגין טוען שלנושא זה חשיבות עליונה. בגין מבטא חששות לגורלם של השבויים, במיוחד בסוריה. בגין מזכיר, שעל-מנת להחזיר את שבוייה ארה"ב הפציצה את וייטנאם. בגין מציע להפסיק העברת ההספקה לארמיה השלישית המצרית, המוכתרת בסיני, כל-עוד השבויים לא יוחזרו. בגין דורש לקיים דיון בנושא במליאה.

עליה לקברות עולי הגרדום ופורצי כלא עכו

העתון מדווח על דברי בגין בטקס אזכרה לעולי הגרדום בבית העלמין בצפת. בגין הדגיש את ההקרבה הגדולה שלהם, ואת הגבורה הגדולה שלהם גם בעומדם במשפט ובצל המוות. בגין מזכיר גם את אלי כהן שהועלה לגרדום בסוריה שנה קודם לכן, ומוסיף שאולי הוא ידע מה שעבר עליהם. בגין מבטיח שכשם שעלו לקברם כבר 18 שנה, כך ימשיכו לעלות לקברם מדי שנה ושנה. וללמד זאת לדורות הבאים.