מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית; קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!

יש להפריד בין איגוד מקצועי לבין בעלים של מפעלי תעשיה. לעודד השקעות למעשה, להבטיח את המשקיע, ליצור אימון מלא; יש לבטל את הפיקוח על המטבע ולהפוך את מדינתנו לשוויץ יהודית. כי ההון היהודי נודד בין ברן למונטיבידיאו בעקפו את מדינת ישראל.

עיקרי דבריו של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בערב הפתיחה של ועידת תנועת החרות

בגין טוען כי מאחר שאין רוב כרגע למערך בכנסת, אחרי הבחירות יש סיכוי סביר שהליכוד ירכיב את הממשלה. הממשלה הזו תציע לפתוח במו"מ לחוזי שלום עם מדינות ערב. מו"מ ישיר ללא תנאים מוקדמים. בגין מתייחס ליחסים עם ארה"ב, רוסיה וצרפת, וטוען שהם חשובים לישראל, ויש לשפרם, או לתקנם. יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד של הארץ. בתוך סיני יקבע גבול עם מצרים כחלק מחוזה שלום, וכך גם עם סוריה, גבול ברמת הגולן. לערביי ישראל תנתן אפשרות בחירה באזרחות ישראלית כשווי זכויות. על הנוער להתיישב בכל הארץ כולל התנחלויות. יש לפעול לפיתוח המשק הציבורי, יש להלחם באבטלה, ובירידה מהארץ, וכן לעודד עליה. יונהג חוק בריאות ממלכתי, פנסיה שכר מינימום והטבות למשפחות מרובות ילדים. הרכב הממשלה יתיעל. יוגבר פיקוח הכנסת על הממשלה. בענין הגיור – כהלכה. כמו כן, יש להנהיג רפורמה בחינוך ולחנם לאהבת הארץ.

הישיבה השלוש-מאות-וארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט"ז חשון תשל״ז 9 נובמבר 1976 – התערערות יחסי העבודה במשק

נאומו של בגין בעקבות גל שביתות במשק ואינפלציה גבוהה במדינה. בגין טוען שהמשק נמצא על פי התהום. בגין מאשים את מדיניות הממשלה בכך שאיבדה שליטה על אירועים בעקבות ירידה בפרסטיז'ה שלה. בגין מביע את התנגדותו למדיניות צווי ריתוק וטוען שהם אינם פוטרים בעיות. בגין טוען שמדיניות הממשלה תורמת לעליית האינפלציה. בגין טוען שאם הממשלה תציע לציבור עיסקת חבילה של הקפאת מחירים ושכר הציבור יתמוך בהצעה. בגין מציע לנסות להנהיג חוק בוררות חובה במקום צווי ריתוק אפילו לזמן מוגבל. בגין טוען, שהיעדר פעולה מצד הממשלה יהיה סימן נוסף להתמוטטות שלה.

הישיבה השלוש-מאות-וארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט"ז חשון תשל״ז 9 נובמבר 1976 – התערערות יחסי העבודה במשק

אני משוכנע, שר העבודה — אני לא סוציאליסט — לו כולנו היינו באים אל ציבור העובדים בישראל, אזרחים טובים, פאטריוטים, ואומרים להם כך: במשך שנה אחת לא יעלו מחירים, ולא יווספו מסים; עכשיו תסכימו, אל תדרשו תוספת שכר — רובם ככולם היו אומרים: הן.

הישיבה השלוש-מאות-וארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט"ז חשון תשל״ז 9 נובמבר 1976 – התערערות יחסי העבודה במשק

אנו שאיננו סוציאליסטים, אנו המאמינים בכלכלה ליבראלית, איננו משלימים עם הוצאת צווי ריתוק כאלה חדשות לבקרים או ללילות. זו דרך לא טובה, היא גם איננה מועילה.