שרשי המרד

מאמר בעיתון חרות לכבוד יום פטירתו של דוד רזיאל. בגין מדבר לע חרות ועל מקומה של המלחמה למענה בהיסטוריה היהודית.