בין נאום לנאום

במאמר זה מדבר בגין על מערכת הבחירות הנוכחית לכנסת ה-4. בגין טוען בין שאר דבריו כי האדישות המופנית כלפי הצה"כ לא מפתיעה אותו כלל משום שהצה"כ אינם מסוגלים לחולל כל שינוי בממשל והם תמיד מצטרפים בסופו של דבר לממשלת מפא"י. בגין טוען כי האיחוד בין "חרות" לצה"כ נכשל משום שספיר ציפה מבגין שיכריע לבד בשאלות עקרוניות ובגין טען כי למרות שהוא מכהן כיו"ר התנועה אין לו כל סמכויות להכריע לבד ועליו לכנס את מוסדות התנועה ולכך ספיר לא הסכים. (סולל בונה)

נפתחה הוועידה החמישית של תנועת החרות כשנקרא לשלטון נקים ממשלה לאומית ליברלית

העיתון מדווח על דברי בגין ב-24/11 בפתיחת ועידת "חרות" ה-5. בגין התווה את תוכניתה המדינית כלכלית של חרות. בגין קרא להביע את זכותנו על א"י השלמה. בגין קבע כי על ישראל לא לבקש ערובה חד צדדית, וכי יש לחתור לכריתת בריתות הדדיות ובראשן עם צרפת. בגין טען כי על כל חוזה שלום עתידי עם עמי ערב לכלול הוצאת חילות זרים מא"י, הכרה בא"י המאוחדת בה ישוקמו הפליטים. בגין קרא לידידות בין עמי אסיה ואפריקה, ולהעביר את כל השגרירויות לי-ם וכן קרא שלא לכונן יחסים עם גרמניה.בתחום הכלכלי קרא לעשות רפורמות במיסים, הביע את תמיכתו בביטול בעלות האגוד המקצועי על המשק הכלכלי וביטולם של הקרטלים ההסתדרותיים. קרא לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובתחום מדיניות הפנים לערוך שינוי יסודי במעמד הש.ב. ע"י הקמת שני שירותים האחד נגד אויבים מבחוץ, השני נגד אויבים מבית. לגבי שאלת מיהו יהודי טען כי אין להפריד בין לאום לבין דת לגבי היהודים אך אזרחי ישראל יוכלו להיות בני כל הדתות .עוד קרא בגין לכינונה של חוקה . בגין הביע את בטחונו כי ממשלה בראשותו תעלה את עצמותיו של ז'בוטינסקי.

מפא"י המזועזעת

במאמר זה מספר בגין על תהליך הקריעה וההתפוררות של מפא"י . בגין מספר על קריסת התוכנית הסוציאלית, על מאבקי הכוח במפלגה, על המאבק סביב "סולל בונה". בגין טוען כי מפא"י במשך שנים התעשרה והתפנקה והתנשאה על ציבור האזרחים ועכשיו זהו המחיר שהיא משלמת שגובל בשנאה אליה.

איגרת לתשי"ח

באיגרת מדרום אפריקה לכבוד ראש השנה תשי"ח בגין מסכם את השנה שחלפה. בגין מדגיש את החשיבות ביציאה למלחמת סיני כהגנה עצמית מבצע כזה יעיל הרבה יותר מפעולות תגמול. בגין מדגיש שעדיף להתמודד עם חזית אחת ולא להקלע למלחמה כוללת. בגין מדגיש את החשיבות של הקשר עם צרפת שהתחזק בשנה האחרונה. כמו כן מתייחס בגין לנסיון של המפלגה השלטת להשתלט על לחמם ופרנסתם של העם על מנת להאריך את שלטונם לפני הבחירות בשנה הבאה. תאריך לא מדוייק

נאומו המלא של יו"ר התנועה מר מ. בגין בפתיחת הועידה הרביעית של תנועת החרות

העיתון מדווח על נאומו של בגין ב-1/10 בפתיחת הועידה הרביעית של תנועת ה"חרות". בגין קרא לברית הדדית בין ישראל לצרפת, ואפילו ארצות הברית ואנגליה. עוד טען, כי המו"מ בין הציונים הכללים לחרות נכשל בגלל סירובם לקבל את עקרון שלמות המולדת. בגין היתווה תוכנית לפתרון הבעיות המדיניות, כלכליות, בטחוניות. בגין התייחד במהלך נאומו עם ז'בוטינסקי והבטיח כי הממשלה החדשה שתקום (בראשותו) תעודד השקעות חוץ בלי הפחד מפני הסוציאליזם של מחר. וכמו כן היא תבטל את הפיקוח על מטבע החוץ ותעודד יוזמה פרטית, תפריד בין הבעלות על המפעלים הכלכלים ובין האיגודים המייצגים אינטרסים פועליים.לאור המצב הבטחוני הקשה השורר בארץ קרא בגין לממשלה לפעול לשם מבצעי שחרור שהם למעשה מבצעי ההגנה העצמית של ישראל. בגין טען כי במלחמה ננצח.בגין קרא בנאומו לשחרר את כל שטחי א"י השלמה. עוד עמד בגין על החשיבות שבכריתת ברית עם צרפת שמגלה הבנה והסכמה לבעיות ישראל. דיווח על הנאום פרוסם בגיליון מיום 02/10/1956 מ. בגין בפתיחת הוועידה הרביעית של תנועת החרות: מתקרב היום בו יוטל על תלמידי ז'בוטינסקי להרכיב ממשלה בישראל עמוד 1 221925