הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

גם קיימתי פגישה עם נציגי היהדות הקונסרבאטיבית והרפורמית… אבל ליהדות הזאת היתה בעיה בקשר עם הגיור. הם דיברו אתי גלויות ואני, כמובן, דיברתי אתם בגילוי לב. הם אמרו ששינוי החוק עלול להביא לכך שהם, היהדות הרפורמית והשמרנית, לא יוכלו להשלים עמו משום שהוא יפגע בהם. ולכן ביקשו שלא לערוך את התיקון הזה. אני הודעתי להם … Continued

בסימן עליה מתמדת

במאמר זה בגין מספר על קורותיו במסעו לקנדה וארצות הברית. בגין מציין את השינוי ביחס אליו, ואל תנועת החרות בקרב אנשי קנדה אשר החרימו אותו ואת תנועתו בפעמים קודמות, ושעכשיו קיים שם מעוז למחנה ז'בוטינסקי. בביקורו בארצות הברית הוזמן לכנס רבנים 'שמרניים' שחלקם התנגדו להזמנתו לנאום. בגין הבהיר להם כי תנועתו אינה פאשיסטית אלא רק מוצגת כך על ידי מתנגדיה ממפ"ם וממפא"י. בגין משליך את תהליך הקבלה של תנועת החרות בקהילות בחו"ל להתעצמות כוחה של תנועת החרות בארץ, כפי שגם היה ניתן לראות בבחירות הסטודנטים בירושלים (אם כי הוא מסתייג מהקבלתן לבחירות הכלליות באופן מדוייק)