מבוא לתורת המשק

במאמר זה פורשׂ ז'בוטינסקי את תמונת האדם שלו לצד תפיסתו את אופן ההתפתחות ההיסטורית בתחומי הרוח והחומר כאחד. תפיסות יסוד אלו הן שמעניקות לו את הביסוס להשקפתו הליברלית השמה בראש מעייניה את חירות היחיד בתחום המדיני והכלכלי.

הישיבה המאתיים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, כ״א אדר תשל״ט 20 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים

הנאום בו בגין מבקש מהכנסת לאשר הסכם-שלום עם מצרים במלואו. בגין מתאר את המכשולים בסבב האחרון של מו"מ ודרכים בהן הצליח הצד הישראלי להתגבר עליהם ללא ויתור על אינטרסים של המדינה. בגין מדגיש שלושת העקרונות של עמדה בסיסית עבורו – אין חזרה לקווי ה-67, ירושלים מאוחדת ואי-הקמתה של מדינה פלסטינית ביהודה, שומרון ועזה. בגין מדגיש את ההבדל בין אוטונומיה לבין ישות מדינית. בגין מנמק התנגדותה של ישראל ללוח-זמנים מפורט להקמת האוטונומיה. בגין מתייחס לפטרון בעיית הנפט. בגין מדגיש את תמיכתו בהתנכלות בארץ ישראל. בגין מסביר ומדגיש את חשיבותו של ההסכם עם מצרים כפריצת מעגל איבה בגבולות ישראל. בגין מבקש מהכנסת לאשר את ההסכם

יו"ר התנועה ח"כ מנחם בגין, בפתיחת הועידה הרביעית של סיעת תכלת-לבן

בנאום בפתיחת הועדה הרביעית של סיעת 'תכלת לבן' בגין פורס את ההשלכות של המשבר האמריקני בתקופה שאחרי מלחמת ויטנאם, על יחסיה עם ישראל. וטוען שיש אהדה ותמיכה רבה הן בציבור היהודי בארצות הברית, והן בקרב נוצרים. בגין טוען כי מאחר והממשלה דחתה את דרישות האויב לנסיגה לקוי 67 האופוזיציה מציגה חזית מאוחדת בביקוריה בחו"ל. בגין טוען כי יש להלחם בשחיתות בשלטון מבית, ומציין כי הממשלה צריכה להיות אור לגויים ולטהר מידותיה. בגין מכריז על מלחמה בעוני להשגת צדק ושלום חברתי.

יו"ר התנועה ח"כ מנחם בגין, בפתיחת הועידה הרביעית של סיעת תכלת-לבן

אבל עובדה שהקומוניזם הוא באופנסיבה. ולכן באתי לומר לכם הלילה הזה, דווקא בנוכחותו של מר משל הנכבד, מזכירה הכללי של הסתדרות העובדים, שיש לו השקפה מנעוריו והוא נאמן לה. אנחנו זוכרים סיסמה מסוימת, שהועלתה לפני 1222 שנה, וכל מי שלמד בנעוריו את התוכן של אותו מסמך שנכתב על-ידי מארכס ואנגלס זוכר את הסיסמא: פועלי כל … Continued