בטחון ותעמולה

במאמר זה בגין מבקר את פעולות הממשלה באו"ם. בגין טוען שהממשלה רואה הישג בחוסר ההחלטה באו"ם עקב הוויטו הרוסי, רק בגלל שגם הצד השני אינו מרוצה, ומתוך כך, מאבדת לכאורה ישראל את זכותה להגנה עצמית, שכן הפעולה שננקטה היתה כבר פניה לאו"ם.

מבעד לשתי תמונות

במאמר זה מתייחס בגין לתוצאות הבחירות לכנסת השישית בהם קיבלה גח"ל 26 מנדטים. בגין טוען כי המערך ניצח משום שלו עמד מנגנון אדיר (אותו מנגנון של ניצול ותלות שעמד למפא"י ב-1959 ושבועון "אחדות העבודה" למרחב יצא נגדה). בגין יוצא גם נגד עיתון מעריב שלאורך כל הדרך תמך במערך. בגין טוען עוד כי אין זה נכון שגח"ל נכשלה שכן היא קיבלה 260,000 קולות של אזרחים שמהווים 22% מאוכלוסית ישראל ו25% מאוכלוסית היהודים. בגין טען אומנם כי התוצאות הם פחות ממה שציפו אך התוצאות מהוות אמון מול שלטון מפא"י הממושך בגין יצא גם נגד ההשמצות האישיות עליו ויצא נגד השמועות שהפיצה המערך כי בהיוודע התוצאות נתקף בגין בהיסטריה, בגין טוען כי אין זה נכון וכי התמונות שהופצו מטעות. עוד יצא בגין נגד ספיר על סגנונו ודבריו הנמוכים כלפי יריביו.

מ. בגין ב'קול ישראל': "אנחנו הקימונו אלטרנטיבה לשלטון, הקימו אתם שלטון אלטרנטיבי"

העיתון מדווח על דבריו של בגין בקול ישראל ב-31/11 לרגל סיכום מערכת הבחירות לכנסת ה-6. בגין קרא להצביע בבחירות הקרובות לכנסת ולעיריות לגח"ל. בגין ציין לטובה את המצע של גח"ל שנתן תוכנית מפורטת כיצד היא תנהג אם היא תרכיב את הממשלה הבאה. בעוד ששאר המפלגות ובמיוחד רפ"י ומפא"י היו עסוקות בריבים ובהשמצות ולא שמרו על כבוד המדינה.

בגין: יש להקים מיד ועדת חקירה לבדיקת מהות אי הסדרים בספירת הקולות

העיתון מדוווח על דבריו של בגין בעצרת בחירות של גח"ל ברחובות בנוכחות כ-6,000 איש. בגין קרא להקים ועדת חקירה לבירור התוצאות לבחירות להסתדרות הכללית בעקבות החשדות כי היו זיופים בספירת הקולות ע"י אנשי מפא"י. בגין תמה איך פתאום קפץ אחוז ההצבעה מ-70% ל-75% וזאת לאחר נעילת הקלפיות.

טעם העובדות והכחשות מטעם

במאמר זה דן בגין בגלגולים החדשים ב'עסק הביש' ובנושא המדענים הגרמנים במצרים, סביב הודעות ההכחשה של ממשלת ישראל. בהתיחסותו לדיון בכנסת בנוגע להצעתו לסדר היום בקשר לפרשת לבון ועל תשובת שר המשפטים להצעתו, בגין יוצא נגד תשובתו של שר המשפטים וטוען כי למרות ששר המשפטים טען כי תשובתו איננה תשובה רשמית של הממשלה היא כן היתה כזו. בגין תוקף בחריפות הן את שר המשפטים והן את בן גוריון על התנהלותם האחרונה בפרשה. בהתייחסו של בגין להודעת ארה"ב שאומרת כי ישראל לא ביקשה ממנה לפעול נגד המדענים הגרמנים במצרים יוצא בגין נגד מעשה זה של הממשלה. בגין אף מוסר כי לאחר שהודעה זו פורסמה ביקשה ישראל מארה"ב שתכחיש זאת ואכן יועץ הנשיא הכחיש את ההודעה שיצאה קודם לכן מטעם ארה"ב. בגין שב ומצביע במאמר על הסכנה הנשקפת מפעולותיהם של המדענים הגרמנים במצרים וכן יוצא נגד אדישותה של הממשלה בנושא שאיננה עושה בדבר מאומה.