הפרלמנט של גרמניה יצא לחופשה מדענים במצרים ממשיכים במלאכתם

בגין מאשים את החלטות הממשלה בנוגע ליחסים עם גרמניה בכך שמדעני גרמניה ממשיכים לפעול במצרים. בגין טוען כי שידור החלטת גרמניה לדון בנושא זה ע"י קול ישראל הינו הטעייה, שכן החלטת גרמניה לא הפסיקה את פעילות מדעניה.

הישיבה הארבעים–וחמש של הכנסת העשירית – יום רביעי, י"ח בטבת התשמ"ב 13 בינואר 1982 – הצעות לסדר–היום – ראש הממשלה ושידורי חדשות ב"קול ישראל"

בגין מגיב על ההאשמות שלפיהם הוא, כביכול, התערב בתוכן חדשות של "קול ישראל". בגין טוען שאינו דרש להסיר שום חלק משידור החדשות וזו יוזמתם של מנהלי "קול ישראל". בגין טוען שהשידור הנדון פגע בכבודו של אריאל שרון, כיוון שהתבסס, כביכול, על העיתון שעדיין לא פורסם. בגין טוען שהוא ביקש מ-"קול ישראל" להביע צער על הפגיעה. בגין טוען חופש הביטוי הוא מושג קדוש עבור ממשלתו ולא הייתה שום פגיעה בו. בגין מבקש לקיים דיון במליאה ושואל האם "ממלכתי" חייב להיות "אנטי-ממשלתי".

הישיבה השלוש מאות ושישים וארבע של הכנסת התשיעית יום רביעי א' אלול תש"ם 13 אוגוסט 1980 הודעת הממשלה על התפטרותו של שר המשפטים שמואל תמיר ועל מינוי השר משה נסים לשר המשפטים – ותשובת ראש הממשלה לדיון

בגין מודיע על התפטרותו של שר המשפטים משה תמיר מודה לו, ומאחל לו בהצלחה, ומבקש את אישור הכנסת למינוי ח"כ ניסים כשר במקומו. בגין מגיב על ההאשמות שהתפרסמו כאילו הוא ביקש את עיקוב החקירה בענין התנקשות שביצעה המחתרת היהודית שבוע קודם לכן, נגד ראשי הערים ביהודה שומרון ועזה. בגין טוען שזו עלילת דם, ובכל מקום הצהיר על כך שהוא הורה על זירוז החקירה, וכי התפטרות ראש שירותי הבטחון לא קשורה לענין זה. בגין נוזף בראש האופוזיציה שלא ראה לנכון להודות לשר המתפטר על שירותו

הישיבה התשעים-ושמונה של הכנסת השמינית יום שני, י"ב חשון תשל״ה 28 אוקטובר 1974 – הכרת או״ם באירגוני המרצחים הערביים – דיון

בגין מוחה נגד השימוש בביטוי "ארגון לשחרור פלשתין" בטענה שפלשתין לא קיימת – קיימת ארץ ישראל וארגון טרור אינו שואף לשחרור אלא לרצח-עם. בגין מבקש מהכנסת לפנות לרשות השידור כדי שזאת תדון בשימוש בביטוי הראוי. בגין טוען שביסוד קיום המדינה נמצאת הזכות של עם היהודי על ארץ ישראל. בגין טוען שיש להבטיח למיעוט הערבי שוויון זכויות אזרחיות ולשאוף לחיים משוטפים בין רוב היהודי למיעוט הערבי.

בעקבות פנייתי אל מר דיין

הקצין הצעיר, אשר ליווני ל"אי-שם" באותו ערב שבת, לפני הצהרים… דבריו עדיין מהדהדים באזני: "אתמול, כאשר 'קול ישראל' הודיע על הקמת ממשלת הליכוד הלאומי, קם רעש כזה במחנה שלנו שיכול היה להחריש את כל המיגים המצריים". שמחה במחנה של מגיני האומה ומציליה. אז הבינותי כי כבר עשינו משהו למען עמנו: המוראל של הצבא עלה. לאו … Continued