הורי

בגין מספר על ילדותו בבריסק

הישיבה השלוש מאות ושישים ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, גם בחשוון השתמ"א 13 אוקטובר 1980 – הודעת הממשלה על מצב היהודים בברית המועצות ובארצות אחרות

העובדה השנייה, אדוני היושב-ראש: שנות ה-30 וה-40 חלפו לבלי שוב. הן אינן יכולות לחזור עוד. ליהודים, כל עוד לא שבו למולדתם מכל ארצות מושבותיהם, יש לא רק זכות אלא גם חובה להגן על עצמם, על ילדיהם ועל כבודם האנושי והלאומי אם הוא נרמס.

הישיבה השלוש מאות ושישים ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, גם בחשוון השתמ"א 13 אוקטובר 1980 – הודעת הממשלה על מצב היהודים בברית המועצות ובארצות אחרות

והעובדה השלישית: אחינו בכל ארץ גולה, שבייה ורדיפות, תהיה אשר תהיה, מכאן, מירושלים בירתנו הנצחית, אנו אומרים להם וקוראים להם: שערי ארץ-ישראל פתוחים לפני כל יהודי, לא מתוך פחד אלא מתוך החלטה חפשית נחושה… שובו הביתה ובני-חורין תהיו אתם וילדיכם.

אנטי ציונות והאנטישמיות החדשה

אין שום אפשרות להבדיל בין אנטי-ישראליות או אנטי-ציונות לבין האנטישמיות, שהמיטה אסון וחרפה על האנושות כולה. שנות השלושים והארבעים אינן יכולות לחזור עוד. זכותם וחובתם של היהודים היא להגן על עצמם, על חייהם ועל כבודם. כל יהודי החש השפלה הנגרמת לו, או סכנה הנשקפת לו – פתוחים לפניו שערי ארץ-ישראל שבה יחיה כבן חורין. זה … Continued