הצעות לסדר היום התחייבויות לנוצרים בצפון לבנון – כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע מאות וארבעים ושמונה של הכנסת התשיעית יום רביעי, א' בסיוון התשמ"א 3 ביוני 1981

בגין מגיב לטענות נגד המחוייבות לנוצרים בלבנון. בגין מסביר שבשנת 1978 הממשלה אמרה לשליח הנוצרים כי במידה וסוריה תתקיף אותם אווירית, קרוב לוודאי שיתערבו – אין זו התחייבות בכתב. והצבא הישראלי התערב אחרי שלוש שנים, כאשר סוריה תקפה והיתה סכנת שבירה של הנוצרים בלבנון.

הישיבה הארבע מאות ארבעים ושתיים של הכנסת התשיעית יום שני, ז' באייר התשמ"א 11 במאי 1981 – הודעת הממשלה על המצב המדיני בטחוני

בנוגע למצב בלבנון בגין מסביר שעקב תקיפות סוריות מאסיביות על אוכלוסיה אזרחית נוצרית בלבנון צה"ל התערב, וכך מנע השתלטות סורית על דרום לבנון, שהיתה יכולה להיות סכנה בטחונית לישראל. בגין טוען שחובה מוסרית היא לדאוג לנוצרים בלבנון. בגין מזכיר כי בתחילת כהונתו פנה אל כל המנהיגים באזור לדון על חוזי שלום, וחוץ ממצרים אף אחד לא נענה. בגין קורא לנשיא סוריה לשחרר את שארית הפליטה שנשארו שם. בגין מפרט נקודות הסכמה בין ישראל לארצות הברית לענין הברית בינהן ומדינות האזור. בגין מצהיר שלא יקבל בהסכמה את אספקת הנשק של ארצות הברית לערב הסעודית. לעניין מירוץ החימוש במזרח התיכון, בגין מבהיר שגם אם נשמעים קולות ממצרים כאילו מצרים תתמוך במדינה ערבית במידה הצורך, זה עומד בסתירה מפורשת להסכם שנחתם. בגין מבהיר שבכל מקרה, הוא מעוניין בשלום ולא במלחמה.

הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

בגין מגיב לפרסומים על פיהם ירושלים תחולק, ומבהיר שירושלים שוחררה, והיום יכול כל אדם מכל דת להגיע למקומות הקדושים לו. בגין מספר על אוניה ישראלית שעברה בתעלת סואץ, דבר שהתאפשר בעקבות הסכם השלום שנחתם, ומהווה נקודת מפנה חשובה לישראל. בגין מונה את עקרונות מדיניות ישראל כלפי לבנון. בגין סוקר את פעילות משרדו לעניין התקציב. בגין מברך את אסירי ציון המשוחררים הנוכחים במליאה, ומקווה לשחרור כל השאר. בגין מגיב לדבריו של פרס שלא נוכח בכנסת.

הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

רביעית, אדוני היושב-ראש, ישראל רוצה לשתף פעולה עם כל יחידות ״יוניפיל״, הכוח הממלא תפקיד חשוב בלבנון. אמנם יש גם תופעות שליליות — אחד מאנשי ״יוניפיל״ נתפס בשעת מעשה בהעבירו חמרי-נפץ ונשק למחבלים, שנועדו לפגוע באזרחי ישראל. יש גם מקרים שבהם יחידה זו או זו של ״יוניפיל״ משתפת פעולה עם המחבלים ומקבלת אותם באזורה בסבר פנים … Continued

עיקרי דבריו של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בערב הפתיחה של ועידת תנועת החרות

בגין טוען כי מאחר שאין רוב כרגע למערך בכנסת, אחרי הבחירות יש סיכוי סביר שהליכוד ירכיב את הממשלה. הממשלה הזו תציע לפתוח במו"מ לחוזי שלום עם מדינות ערב. מו"מ ישיר ללא תנאים מוקדמים. בגין מתייחס ליחסים עם ארה"ב, רוסיה וצרפת, וטוען שהם חשובים לישראל, ויש לשפרם, או לתקנם. יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד של הארץ. בתוך סיני יקבע גבול עם מצרים כחלק מחוזה שלום, וכך גם עם סוריה, גבול ברמת הגולן. לערביי ישראל תנתן אפשרות בחירה באזרחות ישראלית כשווי זכויות. על הנוער להתיישב בכל הארץ כולל התנחלויות. יש לפעול לפיתוח המשק הציבורי, יש להלחם באבטלה, ובירידה מהארץ, וכן לעודד עליה. יונהג חוק בריאות ממלכתי, פנסיה שכר מינימום והטבות למשפחות מרובות ילדים. הרכב הממשלה יתיעל. יוגבר פיקוח הכנסת על הממשלה. בענין הגיור – כהלכה. כמו כן, יש להנהיג רפורמה בחינוך ולחנם לאהבת הארץ.