הקנוניות כהוויתן

במאמר זה מתייחס בגין נגד שני החיבורים שנתפרסמו לאחרונה על פרשת לבון: "הקנוניה" מאת פרופ' אריאלי ו"דברים כהוויתם" מאת בן –גוריון. בגין טוען כי מעיון עולה כי פרשת לבון היוותה את אחת הקנוניות החמורות בתולדות המדינה אשר פגעה גם בבטחון המדינה וכי ראשי המדינה של אתמול והיום הם השחקנים הראשיים בפרשה זו. בגין מתייחס ספציפית לחיבורים אלה.

מ. בגין: "דברי ב.ג. על קיביה – אחת הפרשיות המכוערות ביותר"

העיתון מדווח על דבריו של בגין בעצרת בחירות בנתיבות בנוכחות כ-1,000 איש. בגין תקף בחריפות את בן –גוריון על כך שהאשים את לבון כאילו נתן את ההוראה לערוך את הטבח בקיביה. בגין מציין את הודעתו של לבון כי בן-גוריון היה זה שהיה מעורב בענייני קיביה. בגין קרא לשלוח את מפא"י על פלגיה השונים לאופוזיציה כי היא גורמת בהשמצותיה נזק למדינה. עוד קרא בגין שלא להפריע לנואמי מפא"י ורפ"י בנאומיהם. בגין הביע את בטחונו כי שלטון הפחד ממפא"י במדינה ישבר כמו שנשבר שלטון הפחד בנתיבות ממפא"י וההוכחה לכך הם הרבים שבאו להאזין לו לנאומו לעומת המעטים שבאו בבחירות הקודמות.

דברים שלא היו בסדר

בגין מגיש את ההצעת לסדר-היום וקורא להקמתה של ועדת חקריה פרלמנטרית שתחקור את התנהלותן של ממשלות מפא"י בזמן כהונתו של בן גוריון. בגין תמה מדוע שתק אשכול בזמנו ועתה הוא חושף דברים חמורים אלו נאום מופיע בדברי הכנסת מיום 23/06/1965

הישיבה הארבע-מאות-ושמונים-ושמונה של הכנסת החמישית – יום רביעי, כ"ג מיון תשכ״ה (23 יוני 1965) – הצעות לסדר-היום הודעתו של ראש הממשלה שנתפרסמה ברבים, לפיה אירעו בימי כהונת קודמו ״דברים שלא היו בסדר״

בגין מגיש את ההצעת לסדר-היום וקורא להקמתה של ועדת חקריה פרלמנטרית שתחקור את התנהלותן של ממשלות מפא"י בזמן כהונתו של בן גוריון. בגין תמה מדוע שתק אשכול בזמנו ועתה הוא חושף דברים חמורים אלו נאום מופיע בחרות בגליון מיום 25/06/1965 דברים שלא היו בסדר 225556