עוולות ממשלה וסערות בכנסת: החוברת נגד יצחק בן-אהרן והחוברת של יגאל אלון

מאמר של מנחם בגין בו הוא עורך השוואה בין החוברת שיצאה נגד בן אהרון בעבודה והסערה סביבה במפא"י לבין החוברת שהוציא יגאל אלון בהיותו שר החינוך והתיאור השקרי לטעמו של בגין בנוגע לתפקיד האצ"ל והלח"י באותה התקופה .

פרישה, סיזון, אלטלנה

בתל-אביב נתקבלנו באש. אך היא לא פגעה באיש. במשך היום, בעמדנו על שרטון, התחלנו להוריד, בסירתנו, כמות של נשק. הודענו, כי לחיילי ישראל הוא, ולא נגדם. שוב, בלי אזהרה כלשהי, נפתחה אש קטלנית על הסירה ועל האניה. או אז נהרגו ונפצעו אנשינו. אז גם היו חילופי אש. אנשינו ניסו להגן, ממש באורח אינסטינקטיבי, על חבריהם. … Continued

פרישה, סיזון, אלטלנה

מספרים לנו, כי חברי פלמ"ח קפצו לים, כדי לעזור לנמלטי האניה הבוערת. אם סיפור זה דרוש להקלה על המצפון, ניחא. הייתי, יחד עם חברי, בים. את הפלמ"חאים לא ראינו סביבנו. אבל שמענו את זמזום הכדורים סביב ראשינו. ואם חברי הפלמ"ח באו לקראתנו, אין זאת, כי גם הם לא הפסיקו את יריות חבריהם עלינו – ועליהם. … Continued

פרישה, סיזון, אלטלנה

במאמר זה, שפורסם בשלושה חלקים (חלק שני פורסם ב13/08/1971 ושלישי ב-20/08/1971), בגין מגיב למאמרים, וכן לטענות שפורסמו בתכנית טלוויזיה בעניין אלטלנה. בגין פורש את השתלשלות האירועים עד שהגיע אלטלנה אל החוף, תוך כדי שהוא מסביר את החלק שלקח האצ"ל בשחרור הארץ, ובקרבות מיום הקמתה.

פרישה, סיזון, אלטלנה

קראתי את הדברים הנרגשים האלה ונתתי כבוד בלבי ללוחמים. אבל ביקשתי, מלבד הפלמ"ח, לפניו ואחריו, את אצ"ל ולח"י. לא מצאתי. אינם קיימים. הא כיצד? האם מר חיים חפר אינו יודע, כי אנשי האצ"ל, ולח"י ובית"ר הביאו לארץ-ישראל עשרות אלפי מעפילים? האין הוא זוכר, כי, לפני הקמת תנועת המרי, נלחמו ארגוני המחתרת בשלטון הבריטי, והמשיכו ללחום … Continued